O czym pamiętać podczas izolacji akustycznej ścian wewnętrznych wełną kamienną?

W Polsce, gdzie w praktyce nie funkcjonują żadne przepisy prawne dotyczące kontroli właściwości akustycznych przegród konstrukcyjnych na etapie projektu, kwestia komfortu użytkowników budynków w dużym stopniu zależy od stopnia świadomości architektów i inwestorów. Czy to w obiektach użyteczności publicznej, czy w budynkach mieszkalnych, kluczową rolę zawsze odgrywa izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych. O czym warto pamiętać, planując ten element?

O czym pamiętać podczas izolacji akustycznej ścian wewnętrznych wełną kamienną?

Ściany wewnętrzne można by właściwie uznać za symbol potrzeby prywatności i komfortu osób znajdujących się wewnątrz budynków. Konstrukcje tego typu w widoczny i słyszalny sposób oddzielają pomieszczenia mieszkalne od sąsiednich pokoi czy nawet innych lokali, a także od pomieszczeń technicznych i publicznych, gdzie może pracować uciążliwa maszyneria.

Nic zatem dziwnego, że konstrukcje pionowe powinny skutecznie ograniczać poziom dźwięków powietrznych dochodzących zarówno z zewnątrz, jak i od naszych sąsiadów.

Standardy izolacyjności akustycznej określa w Polsce kilka dokumentów. Po pierwsze, ochrona przed hałasem stanowi jedno z sześciu podstawowych wymagań Ustawy o Prawie Budowlanym. Cel, stopień oraz zakres ochrony w dość ogólnym stopniu określa §323 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych.

W myśl zapisów „Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”.

Montaż ściany działowej.

Izolacja akustyczna

Bardziej szczegółowe wymagania znajdziemy w normie PN-B-02151-2:2018-01, która określa m.in. dopuszczalny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu usytuowanych poza mieszkaniem, w skład którego wchodzi to pomieszczenie, a także od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem.

W przepisach możemy także odnaleźć minimalne wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej oraz maksymalne wskaźniki przybliżonego znormalizowanego poziomu uderzeniowego dla poszczególnych przegród wewnętrznych, w tym ścian działowych.

Rodzaj budynkuRodzaj przegrody wewnętrznejWymagania [dB]
min. R'w
max. L'nw
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Ściana międzymieszkaniowa
50
-
Strop międzymieszkaniowy
51
58
Ściana między mieszkaniem a pom. technicznym
55-57
-
Ściany działowe w obrębie mieszkania
30-35
-
Stropy korytarzy i klatek schodowych
-
53
Budynki jednorodzinne szeregowe
Ściana między budynkami
52-55
-
Strop - przenoszenie do obcego budynku
-
53
Hotele wyższych kategorii
Ściana między pokojami hotelowymi
50
-
Strop między pokojami hotelowymi
50
58
Szkoły
Ściana między salami
45
-
Strop między salami
50
63
Budynki biurowe
Ściana między pokojami
35-50
-
Strop między pokojami
45-50
63

Porównując polskie prawo do innych członków Unii Europejskiej, okazuje się, że poziom wymagań jest u nas stosunkowo niski. Szczególnie, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe.

- W ostatnich latach wiele krajów wspólnoty wprowadziło klasyfikację akustyczną budynków mieszkalnych, niezależnie od wymagań minimalnych. Są to najczęściej 3-4 kategorie wymagań akustycznych dla przegród między mieszkaniami - wyjaśnia Adam Buszko, ekspert firmy Paroc Polska.

- Na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma przepisów prawnych nakazujących kontrolę właściwości akustycznych przegród konstrukcyjnych na etapie projektowania lub tuż po wykonaniu budynku. To sprawia, że część powstających obiektów mieszkalnych nie spełnia minimalnych wymagań akustycznych - dodaje.

Klasa dźwiękowa oznacza spodziewaną izolacyjność akustyczną (R'w) ściany między pomieszczeniami. Poniższa tabela przedstawia przykłady słyszalności różnych dźwięków przechodzących przez ścianę pokoju, w zależności od różnych wskaźników izolacyjności akustycznej R'W tej ściany.

Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian.

Wełna kamienna do izolacji ścian działowych

Choć wymagania nie uwzględniają widmowych wskaźników adaptacyjnych C dla określonych rodzajów dźwięku, podczas obliczeń zdecydowanie warto brać je pod uwagę.

- Pomiary z uwzględnieniem owych wielkości są bardziej wiarygodne przy porównywaniu różnych konstrukcji, ponieważ różnice mogą wynosić nawet do kilkunastu decybeli - zarówno dla dźwięków powietrznych, jak i uderzeniowych - podkreśla Adam Buszko.

- Docelowe wartości należy więc skorygować odpowiednio: Rw + C dla hałasów o wysokiej częstotliwości, takich jak działania bytowe użytkowników pomieszczeń, a także Rw + Ctr dla hałasów o niskiej częstotliwości, generowanych na przykład przez gwarną ulicę czy muzykę dyskotekową - dodaje ekspert Paroc.

Poniżej podano kilka przykładów efektywnych rozwiązań konstrukcyjnych z uwzględnieniem wysokich, średnich i niskich wymagań akustycznych, zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-07-0071.

Materiałem, który szczególnie dobrze sprawdza się w charakterze izolacji akustycznej ścian działowych, jest wełna kamienna.

Ze względu na włóknistą strukturę oraz doskonałe właściwości pochłaniania dźwięków, wełna zapewnia znakomitą izolację od zewnętrznych źródeł hałasu przenoszonych ścianami i dachem, jak również od wewnętrznych hałasów przenoszonych przez ściany działowe, stropy kondygnacyjne i sufity. Do wypełnienia ścian działowych w poniższych przykładach użyta została płyta z wełny kamiennej PAROC UNS 37.

Izolacja ścian wewnętrznych.

Źródło i zdjęcia: Paroc


Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE