Nawiewniki okienne

Dopływ powietrza zewnętrznego jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia skutecznej wentylacji pomieszczeń. W systemach wentylacji grawitacyjnej i wyciągowej umożliwiają to nawiewniki okienne, które montowane są w górnej części okna, dzięki czemu zimne powietrze zewnętrzne miesza się w strefie podsufitowej z ciepłym powietrzem wewnętrznym.

Nawiewniki okienne

Zapewnia to równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu. Zależnie od wymagań użytkownika i warunków w wentylowanym pomieszczeniu instalowane są nawiewniki z regulacją ręczną, ciśnieniową lub higrostatyczną (wilgotnościową).

Nawiewniki z regulacją ręczną są podstawowym wyposażeniem aktualnie produkowanych, szczelnych okien z PCW, drewna bądź aluminium. Ich dobór do konkretnych warunków pod kątem intensywności napływu powietrza powinien uwzględniać najmniej korzystne warunki do funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej, której efektywność zależy od różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Nawiewniki te instalowane są również w budynkach z wywiewną wentylacją mechaniczną, a dostosowanie intensywności wentylacji - zależnie od potrzeb - realizowane jest przez ręczą regulację stopnia otwarcia nawiewnika lub np. sterowane czujnikiem wilgotności odprowadzenie zużytego powietrza, realizowane przez zmianę obrotów wentylatora bądź położenia przysłon w kratce wywiewnej.

Nawiewniki z regulacją ciśnieniową samoczynnie ograniczają intensywność przepływu powietrza, gdy wzrośnie on powyżej ustalonej wartości. Zjawisko takie pojawia się w przypadku podmuchów wiatru, bądź przy znacznej różnicy temperatury, w okresie dużych mrozów.

Przymykanie przepływu następuje po przekroczeniu określonego ciśnienia (najczęściej 30-40 Pa) co chroni przede wszystkim przed przewentylowaniem pomieszczeń. Nawiewniki te mogą mieć również ręczną regulację przepływu powietrza.

Nawiewniki higrosterowane zapewniają w pełni zautomatyzowaną regulację napływu powietrza dostosowując jego intensywność do wilgotności powietrza czyli uzależnioną od zawartości pary wodnej wewnątrz pomieszczenia. Jest to podstawowy parametr wskazujący na konieczność uaktywnienia wentylacji, co zapewni nie tylko napływ świeżego powietrza, ale uchroni również od zawilgocenia pomieszczenia.

Regulacja otwarcia przepustnicy w nawiewniku odbywa się dzięki taśmie z tworzywa czułej na nawet niewielkie różnice wilgotności, a zmiana jej długości poprzez układ dźwigniowy przenoszona jest na położenie przepustnicy powietrza. Nawiewniki reagują na zmiany w wilgotności względnej w zakresie od 30 do 70%.

Przy najniższej wilgotności nawiewnik jest przymknięty, a do pomieszczenia doprowadzony jest minimalny strumień powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy 70% uzyskuje pełny przepływ. Dodatkowo nawiewnik higrosterowany może być wyposażony w regulacje ciśnieniową, która ograniczy dopływ powietrza zewnętrznego przy podmuchach wiatru.

Zamontowanie nawiewników oznacza niestety pogorszenie izolacji akustycznej okna, co ma istotne znaczenie w budynkach stojących na obszarach narażonych na hałas. Standardowe nawiewniki charakteryzują się wskaźnikiem tłumienia dźwięków na poziomie 33 - 36 dB, natomiast w wykonaniu "akustycznym" wskaźnik ten wzrasta do 42 dB.

Jednak trzeba podkreślić, że nawiewniki zawsze pogarszają izolacyjność akustyczną okien. W praktyce założenie nawiewnika oznacza obniżenie wskaźnika izolacyjności akustycznej okna o 4-10 dB zależnie od jego wielkości i własności dźwiękochłonnych i rodzaju zamontowanego wlotu powietrza.

Schemat działania wentylacji grawitacyjnej
Działanie wentylacji mechanicznej wyciągowej
Nawiewniki okienne lub ścienne są niezbędne do działania wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej wywiewnej.

Montaż nawiewników okiennych

Montaż nawiewników może odbywać się w zakładzie produkującym okna jak też mogą być one zakładane w oknach już osadzonych. Nawiewniki można montować w oknach z PCW, drewnianych lub aluminiowych, a także w kasetach rolet zewnętrznych.

W przypadku okien plastikowych szczeliny wentylacyjne wykonuje się na powierzchniach przylgowych skrzydła i ościeżnicy dzięki czemu nie naruszamy metalowego wzmocnienia wewnątrz profilu. Natomiast w oknach drewnianych i aluminiowych szczeliny wycinane są w profilu skrzydła okiennego.

Często spotykaną praktyką montowania nawiewników w oknach na placu budowy jest wykonywanie otworów wiertarką a nie wycinanie szczeliny profesjonalną frezarką z użyciem prowadnicy. W efekcie powierzchnia wierconych otworów jest mniejsza niż zakładał producent, co obniża intensywność napływu powietrza. I łatwo też spowodować uszkodzenia poza obszarem osłanianym ramkami.

Wszystkie rodzaje nawiewników składają się z dwóch paneli – zewnętrznego okapnika, który chroni przed przedostawaniem się wody opadowej, owadów, a także odpowiada za własności akustyczne oraz wewnętrznego, z mechanizmem sterowania ilością doprowadzonego powietrza i ukierunkowaniem nawiewu.

autor: Cezary Jankowski
oprac.: Jarosław Antkiewicz, Maja Wychowaniec
zdjęcia: Brevis, Redakcja

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE