Jak działają drzwi antypaniczne?

Drzwi antypaniczne znacznie ułatwiają ewakuację, a w efekcie ratują ludzkie życie. Jakie są wymogi prawne dotyczące tego typu drzwi? 

Jak działają drzwi antypaniczne?

Wymogi bezpiecznej ewakuacji

Sposoby dostosowania budynków do ewakuacji, a tym samym scenariusze jej wzorcowego przebiegu określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wymaga ono od właścicieli budynków stworzenia warunków ewakuacji pozwalających na szybkie i bezpieczne wydostanie się ze strefy objętej zagrożeniem. Co więcej, korytarze, a także drogi i wyjścia ewakuacyjne muszą być dostosowane do liczby, stanu i sprawności ludzi, którzy korzystają z danego obiektu.

Prawo określa liczne wymagania względem warunków ewakuacji. Jeśli stawiasz więc nowy budynek od podstaw lub remontujesz już istniejący, dowiedz się, do jakich przepisów powinieneś się stosować.

Jak działają drzwi antypaniczne?

Drzwi antypaniczne, jak sama ich nazwa wskazuje, mają za zadanie ułatwić ewakuację ludziom próbującym wydostać się z pomieszczenia objętego zagrożeniem. Można otworzyć je intuicyjnie, nawet przy zerowej widoczności. Po stronie wewnętrznej są one pozbawione zamków na klucze, karty, hasła lub inne media, które mogłyby potencjalnie utrudnić opuszczenie pomieszczenia w najmniej odpowiednim momencie.

Drzwi antypaniczne z reguły wyposaża się w mechanizmy, umożliwiające ich otworzenie od wewnątrz pod wpływem nacisku. Producenci oferują różne rozwiązania w tym zakresie. Do najpopularniejszych zalicza się drążki oraz listwy naciskowe zastępujące tradycyjne klamki.

Drzwi antypaniczne a przepisy

Jeśli zastanawiasz się, czy powinieneś zamontować w danym miejscu drzwi antypaniczne, przepisy przyjdą Ci z pomocą. Więcej światła na tę kwestię rzuca przede wszystkim rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przypadku pomieszczeń, w których może przebywać jednocześnie więcej niż 300 osób, ich drzwi ewakuacyjne oraz drzwi prowadzące na drogi ewakuacyjne muszą być wyposażone w urządzenia antypaniczne.

Przepisy wypowiadają się także na temat wymiarów drzwi antypanicznych. Jeśli są one zamontowane w przejściu ewakuacyjnym, należy poświęcić tej kwestii szczególną uwagę. Wymagania prawa w tym zakresie określa wspomniane już rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Klamka antypaniczna a przepisy

Przepisy wypowiadają się także na temat sposobu otwierania drzwi znajdujących się w przejściach ewakuacyjnych. Według omawianego rozporządzenia takie drzwi powinny posiadać wyłącznie klamkę przeciwpaniczną. Jednocześnie należy zaznaczyć, że prawo dopuszcza także zastosowanie drzwi rozsuwanych. W takich przypadkach wykorzystuje się inne mechanizmy otwierające. Z kolei sama klamka antypaniczna nie podlega szczegółowym regulacjom. Ma ona spełniać jeden, podstawowy warunek - umożliwiać łatwe opuszczenie pomieszczenia bez konieczności użycia klucza.

Warunki techniczne drzwi antypanicznych

Prawo nie określa w szczegółowy sposób wymagań względem drzwi antypanicznych samych w sobie. Przepisy wypowiadają się jednak na temat przejść ewakuacyjnych. Znajdujące się w nich drzwi powinny spełniać określone wymagania. Oczywiście każdy przypadek jest inny. Wymiary drzwi ewakuacyjnych są uzależnione od czynników takich jak wielkość pomieszczenia, umiejscowienie na planie budynku lub obowiązująca w danej lokalizacja strefa pożarowa.

Co więcej, drzwi antypaniczne w przejściach ewakuacyjnych muszą otwierać się na zewnątrz. Dotyczy to również pomieszczeń zagrożonych wybuchem, substancjami trującymi i duszącymi, a także przeznaczonych dla więcej niż 50 osób lub 6 osób o ograniczonych zdolnościach poruszania się. Najczęściej w lokalizacjach tego typu wykorzystuje się rozwierane drzwi jedno- lub wieloskrzydłowe. Prawo dopuszcza wykorzystanie w przejściach ewakuacyjnych także drzwi wahadłowych i rozsuwanych. Te podlegają jednak dodatkowym regulacjom.

Drzwi antypaniczne a wymagania antywłamaniowe

Drzwi antypaniczne ułatwiają wyjście z pomieszczenia w razie zagrożenia. W niektórych przypadkach od tych samych drzwi wymaga się jednak powstrzymywania nieupoważnionych osób przed wejściem do środka. Czy te z pozoru sprzeczne zadania da się jakoś pogodzić? Oczywiście! W tym celu wykorzystuje się mechanizmy, które pozwalają na niezależne funkcjonowanie klamek i zamków umieszczonych po obu stronach. Oczywiście nie wszystkie drzwi antypaniczne spełniają wymagania antywłamaniowe. Zanim zdecydujesz się więc na konkretny model, zapoznaj się dokładnie z parametrami pochodzącymi od producenta.

Źródło i zdjęcie: Donimet (Assa Abloy)

 

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT