Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków na kopcu nasypowym

Oczyszczalni ścieków nie można zamontować w standardowej konfiguracji, jeżeli występuje wysoki poziom wody gruntowej. W takiej sytuacji należy zastosować oczyszczalnie ze studnią przepompową, jej zadaniem jest podniesienie drenażu rozsączającego, tak aby minimalna jego odległość od wód gruntowych wynosiła 1,5 m.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków na kopcu nasypowym

Zadaniem studzienki przepompowej jest nagromadzenie wstępnie oczyszczonych ścieków z osadnika gnilnego, a następnie za pomocą pompy pływakowej do wody brudnej, wysłanie jej na drenaż rozsączający umieszczony na kopcu nasypowym.

Jako drenaż, można zastosować zarówno rozwiązanie tradycyjne -żwirowe, jak również pakietowe lub tunelowe. Ilość nitek drenażowych dobierana jest indywidualnie od potrzeb.

źródło i zdjęcie: Euro Szakk PL


Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT