Repowermap - europejska mapa poświęcona promocji energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej

Celem tego projektu jest promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ułatwianie wymiany informacji między dostawcami technologii, instalatorami i eksploatatorami instalacji oraz potencjalnymi inwestorami za pomocą interaktywnej mapy online. Na mapie znajdują się konkretne przykłady zrównoważonego wykorzystania energii oraz informacje na temat powiązanych z tym wydarzeń, które mają zachęcać do wykorzystania odnawialnych źródeł energii i podnoszenia efektywności energetycznej.

Repowermap - europejska mapa poświęcona promocji energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej

Repowermap - europejska mapa poświęcona promocji energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej promuje wymianę wiedzy i rozpowszechnianie innowacyjnych technologii na poziomie lokalnym i międzynarodowym. W rozwijanie mapy w ramach inicjatywy repowermap.org jest zaangażowana szeroka sieć organizacji, władz regionalnych i lokalnych oraz innych podmiotów energetycznych. Projekt ma na celu stworzenie synergii w podnoszeniu świadomości między różnymi podmiotami na rynku energii poprzez wymianę przykładów i informacji o lokalnym wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej zintegrowanych na jednej mapie. Projekt jest wspierany przez program Inteligentna Energia dla Europy.

Czy posiadasz zainstalowany kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny lub małą elektrownię wiatrową albo inne odnawialne źródło energii? A może izolacja twojego budynku zwiększyła jego energooszczędność? Dodaj swoje przykłady na mapie, aby były widoczne dla innych i stanowiły inspirację do podjęcia podobnych działań. Każdy przykład jest ważny!

źródło i zdjęcie: IEO

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT