"Mały" trójpak energetyczny propozycją rządu

Już od ponad dwóch lat w Polsce trwają prace nad dostosowaniem przepisów o pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł energii do wymogów Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, że projekt Ustawy o OZE trafił do tzw. "trójpaku energetycznego" razem z projektem Ustawy prawo energetyczne oraz projektem Ustawy prawo gazowe, w ramach których zacięty i długotrwały bój o podział profitów toczą wielkie koncerny energetyczne.

"Mały" trójpak energetyczny propozycją rządu

Zagrożenie nawet 80-90 tys. EUR dziennej kary ze strony Komisji Europejskiej oraz blokowanie rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, to konsekwencje opóźnień w dostosowaniu przepisów o pozyskiwaniu energii z OZE do wymogów UE. W Sejmie RP trwają prace nad propozycją tzw. "małego" trójpaku. Jednak zdaniem ekspertów wdraża on jedynie "formalnie" przepisy europejskie, konserwuje nieefektywne wsparcie dla wielkoskalowej energetyki i nie przynosi realnych zmian, niezbędnych dla rozwoju energetyki obywatelskiej (prosumenckiej).

Podmioty zrzeszone w Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) apelują, o jak najszybsze uchwalenie projektu Ustawy o OZE w aktualnym brzmieniu i przygotowują Raport dot. możliwości rozwoju małych instalacji OZE użytkowanych przez gospodarstwa domowe, rolne czy małe przedsiębiorstwa.

Już od ponad dwóch lat w Polsce trwają prace nad dostosowaniem przepisów o pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł energii do wymogów Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, że projekt Ustawy o OZE trafił do tzw. "trójpaku energetycznego" razem z projektem Ustawy prawo energetyczne oraz projektem Ustawy prawo gazowe, w ramach których zacięty i długotrwały bój o podział profitów (np. ze współspalania biomasy z węglem) toczą wielkie koncerny energetyczne. W obliczu problemów z przyjęciem przez polski Rząd projektu Ustawy o OZE grupa posłów koalicji rządzącej zaproponowała tzw. "mały" trójpak, który pozwoli uniknąć kar, ale jedynie "na papierze" wdroży przepisy europejskie.

"Mały" trójpak - prowizorycznym rozwiązaniem

"Mały" trójpak w wersji zaproponowanej przez posłów jest jedynie prowizorycznym rozwiązaniem i skutecznie odwraca uwagę od procedowania nad rządowym projektem Ustawy o OZE. Wprowadzenie tego zastępczego rozwiązania stwarza zagrożenie, że wypracowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy zostanie zdegradowany w legislacyjnej hierarchii ważności. Wówczas system wsparcia jeszcze przez długie lata nie ulegnie zmianie i nie będzie stanowił zachęty do produkowania i wykorzystywania energii z OZE w polskich gospodarstwach domowych, komentuje Grzegorz Wiśniewski, prezes ZP FEO oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Projekt Ustawy w proponowanym przez MG brzmieniu przyniesie korzystne zmiany

W obliczu tej sytuacji ZP FEO alarmuje, że próba uchwalenia "małego" trójpaku może doprowadzić do zaprzepaszczenia szans na szybkie uregulowanie systemowe wykorzystywania w Polsce odnawialnych źródeł energii. Tymczasem projekt Ustawy o OZE w obecnym brzmieniu zakłada szereg korzystnych zmian. Należą do nich m.in. znaczne obniżenie kosztów produkcji energii z OZE dzięki odblokowaniu rozwoju rynku prosumenckiego poprzez instrumenty wsparcia dla mikro- i małych (domowych) instalacji oraz zapewnienie niższych kosztów przyłączenia do sieci energetycznej. To wszystko przełoży się na szybki spadek cen energii z OZE oraz poprawę jej konkurencyjności w stosunku do energetyki tradycyjnej.

Konieczność szybkiego uchwalenia Ustawy o OZE

Zdaniem ZP FEO na forum rządowym powinny być prowadzone intensywne prace nad przygotowaniem rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy o OZE. Są to m.in. rozporządzenia Ministra Gospodarki określające szczegółowe zasady funkcjonowania prosumenta w systemie energetycznym.

Brak Ustawy o OZE uderza w konsumentów

Konsekwencje braku uchwalenia ustawy o OZE odczują konsumenci, gdyż oddali się perspektywa spadku kosztów energii, a z rynku skutecznie eliminowani będą niezależni producenci energii. Pozostaje więc zadać sobie pytanie, czy w kryzysie, gdy coraz większa rzesza konsumentów energii staje się "odbiorcami wrażliwymi", tj. poszerza się obszar ubóstwa energetycznego, oddalanie korzystnych zmian można uznać za racjonalne gospodarczo i społecznie pożądane?, dodaje Wiśniewski.

"Mapa drogowa" rynku prosumenckiego

Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z ZP FEO oraz firmami zielonej gospodarki (producentami i instalatorami kolektorów słonecznych, modułów fotowoltaicznych, małych kotłów na biomasę, małych turbin wiatrowych, geotermalnych pomp ciepła, mikrobiogazowni CHP oraz dostawcami rozwiązań z zakresu zarządzania energią) przygotowuje "Mapę drogową" dla rynku prosumenckiego. W treści Raportu znajdą się m.in. analiza rynku mikroinstalacji OZE do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, kierunków rozwoju branży, a także informacje dotyczące korzyści ekologicznych, społecznych i gospodarczych płynących z upowszechnienia energetyki prosumenckiej.

źródło: Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO)
zdjęcie: Lockus

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT