Rynek HVAC w Polsce 2012

Raport "Rynek HVAC w Polsce 2012 - Prognozy rozwoju na lata 2012-2014" z maja 2012 r., pokazuje z jakich systemów ogrzewania korzystają Polacy i jak wyglądają trendy w tym obszarze. Na przestrzeni ostatnich lat można stwierdzić, że na popularności zyskują coraz to nowocześniejsze systemy grzewcze.

Rynek HVAC w Polsce 2012

W ostatnich latach obserwuje się w Polsce dynamiczny rozwój nowoczesnych systemów grzewczych, które zaczynają odgrywać znaczącą rolę na rynku. Jednocześnie, przy widocznym dużym zainteresowaniu nowościami rynkowymi, nadal mocna jest pozycja dotychczas stosowanych systemów - węgla i ciepła sieciowego.

Położenie geograficzne oraz towarzyszący mu klimat predestynują Polskę do obowiązkowego instalowania stałej infrastruktury grzewczej we wszystkich obiektach wykorzystywanych przez ludzi.

Jak pokazuje zrealizowane przez naszą firmę badanie przeprowadzone na próbie 300 firm instalacyjnych na potrzeby raportu "Rynek HVAC w Polsce 2012 - Prognozy rozwoju na lata 2012-2014", coraz większe uznanie wśród inwestorów zyskują nowe typy systemów grzewczych. Rosnące ceny ogrzewania oraz potrzeba modernizacji przestarzałych systemów wymuszają na użytkownikach konieczność wymiany i modernizacji urządzeń stanowiących źródło ciepła.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród firm zajmujących się instalacją m.in. systemów ogrzewania wskazują na zmiany trendów stosowanych rozwiązań. Ankietowani odpowiadali m.in. na pytania dotyczące najczęściej wymienianych na inne systemów grzewczych oraz tych, które stanowią nowy wybór podczas wymiany.

Z zestawienia udzielonych odpowiedzi wynika, że najbardziej popularnym rozwiązaniem podczas wymiany systemu grzewczego jest ogrzewanie gazowe. W pięciostopniowej skali częstości (gdzie 1 oznacza bardzo rzadko, zaś 5 bardzo często) uzyskało ono odpowiednio wyniki ponad 4 dla częstości wyboru oraz jedynie 1,78, jeśli chodzi o rezygnację.

Bezpośrednimi przyczynami takich wyborów inwestorów są wygoda użytkowania, dostęp do sieci, a także fakt, że pomimo wahań cenowych gaz nadal uchodzi za relatywnie tani surowiec.

Bardzo dobrze przedstawia się także sytuacja odnawialnych źródeł ciepła. Stosowane najczęściej do ogrzewania c.w.u. kolektory słoneczne oraz pompy ciepła są opcjami, które stosunkowo często są wybierane jako nowe rozwiązania grzewcze.

Prawie 70% ankietowanych firm, udzielając odpowiedzi na pytania, wskazywało na rosnącą popularność kolektorów. Pompy ciepła, które nie doczekały się dotychczas dedykowanego programu rządowego wspierającego ich rozwój, także cieszą się coraz większym zainteresowaniem - na wzrost popularności tego rozwiązania wskazywało niemal 60% instalatorów.

Po przeciwnej stronie - z najsłabszymi wynikami, uplasowały się ogrzewanie elektryczne oraz olejowe. Badani instalatorzy wskazywali, że są to systemy, w przypadku których rezygnacje są częste, natomiast ich wybór na nowe źródło ciepła - sporadyczny. Przyczyną takiego trendu są wysokie koszty eksploatacji.

W połowie stawki plasują się tradycyjne dla Polski systemy grzewcze. Szeroki dostęp do scentralizowanych systemów cieplnych pracujących w oparciu o lokalne ciepłownie i elektrownie oraz stosunkowo niskie koszty sprawiają, że jest to opcja, która nadal cieszy się dużą popularnością i z której rezygnuje się raczej rzadko. Szacuje się, że sieciowe ogrzewanie pokrywa obecnie ok. 53% zapotrzebowania na ciepło, natomiast spośród nowych lokali mieszkalnych oddawanych do użytku średnio jeden na trzy ma ogrzewanie miejskie.

Tradycyjnymi źródłami ogrzewania indywidualnych lokali bez dostępu do sieci ciepłowniczych były dotychczas piece węglowe i nadal można mówić o pewnej stabilizacji w tym segmencie. Mimo że wielu użytkowników rezygnuje z tej niezbyt wygodnej formy ogrzewania, to jednocześnie, dzięki niskiej cenie surowca, spora jest rzesza ludzi, którzy instalują nowoczesne piece węglowe w modernizowanych lokalach.

Jak się okazuje, głównymi czynnikami decydującymi o wyborze danego rozwiązania, według ankietowanych instalatorów, są jakość i renoma producenta urządzenia, a także jego cena oraz koszty obsługi. Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze rozwiązań, z których najczęściej się rezygnuje i tych, które wybierane są jako nowy system grzewczy.

źródło i zdjęcie: pmrpublications.com

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT