Gruntowy wymiennik ciepła Global - montaż i zastosowanie

Standardowe gruntowe wymienniki ciepła (GWC) mają od 160 do 315 milimetrów średnicy. Global-Tech opracował system rurowych gruntowych wymienników ciepła o nazwie GWC GLOBAL, który wyróżnia się niską ceną i lepszą wymianą termodynamiczną w porównaniu do konkurencji.

Gruntowy wymiennik ciepła Global - montaż i zastosowanie

Cechy oraz zalety GWC Global

  1. Możliwość wykorzystania GWC GLOBAL przez wszystkie sezony w roku zamiast tylko dwóch sezonów tj. przez zimę i lato.
  2. Poprzez zastosowanie solarów dodatkowe dogrzanie powietrza w miesiącach chłodnych.
  3. Poprzez zastosowanie systemu schładzania (agregat wody lodowej lub wykorzystanie wody ze studni głębinowej) dodatkowe chłodzenie w okresie lata.
  4. Poprzez likwidację rozstawu rur oraz ich skrócenie związane ze zmniejszeniem średnic, zmniejszenie pola powierzchni zalegania GWC, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów robót ziemnych.
  5. Poprzez zalanie betonem GWC GLOBAL zdecydowanie zwiększa się wytrzymałość na nacisk z góry (uśredniony pomiar nacisku wynosi 434 t/m²) przez co takie wymienniki można stosować w trudnych warunkach np. pod płytą fundamentową, pod drogami, parkingami, itp.
  6. Z uwagi na małą powierzchnię opłacalne jest zaizolowanie od góry np. styropianem lub styrodurem podobnie jak GWC bezprzeponowe co symuluje posadowienie na głębokości 7-9m pod powierzchnią terenu.
  7. Możliwość montażu GWC GLOBAL w gruntach zawodnionych.
  8. Obniżenie kosztów zakupu i wykonania GWC GLOBAL o 40% w stosunku do obecnie stosowanych systemów GWC rurowych o tym samym przepływie.

Montaż gruntowego wymiennika ciepła GWC Global

Montaż gruntowego wymiennika ciepła nie różni się zasadniczo niczym od obecnie wykonywanych podobnych prac montażowych innych systemów GWC rurowych. Należy zawsze przyjąć założenie, że głębokość posadowienia GWC bez izolacji od góry powinna być zawsze większa od głębokości minimum 2 metrów w najwyższym punkcie instalacji GWC.

Te 2 m od powierzchni terenu jest minimalną warstwą izolacyjną. Najlepsze jednak wyniki wymiany termodynamicznej osiąga się, kiedy lokalizacja GWC jest w obrysie fundamentów lub pod płytą fundamentowa.

Kolejność robót zaczyna się od wykonania wykopu o właściwych wymiarach zgodnie z projektem lub wytycznymi producenta. Wykop wykonać należy na głębokości minimum 2 metów w najwyższym punkcie układanego GWC ze spadkiem w kierunku studni kondensatu. Głębokość posadowienia GWC - minimum 2m poniżej terenu w najwyższym punkcie instalacji jest niezbędna dla jego właściwej pracy.

Ta obliczona i potwierdzona badaniami warstwa ziemi 2 metrów gruntu nad GWC rurowym jest warstwą do odizolowania instalacji od warunków zewnętrznych, to jest przegrzewania gruntu latem i przechładzania zimą. Dodatkowo z uwagi na małą powierzchnię pracy GWC GLOBAL korzystnie można zaizolować od góry styropianem lub styrodurem podobnie jak GWC bezprzeponowe.

Z uwagi na małą powierzchnię pracy koszty wykonania izolacji nie są duże i stają się uzasadnione ekonomicznie. Zaizolowanie zgodnie z wytycznymi DTR symulować będzie pracę rozwiązania GWC na głębokości 7 -9 m pod powierzchnia terenu. Do tej pory z uwagi na dużą powierzchnię pracy GWC rurowych pomijano izolację, aby nie podnosić kosztów wykonania.

Trójwymiarowa analiza efektywności rurowego GWC GLOBAL fot. Global-Tech

Wykop należy wykonać o jeden metr większy poza obrys samego wymiennika. Należy wykop wykonać już ze spadkiem jakim będą mieć kolektory oraz rury wymiany termodynamicznej. Po wykonaniu wykopu należy całą jego przestrzeń wyrównać i zagęścić zagęszczarką płytową.

Na tej przygotowanej przestrzeni układać należy kolektory ze spadkiem minimum 1% oraz rury wymiany termodynamicznej ze spadkiem minimum 2%. Rury łączymy zgodnie z wybraną technologią albo poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe albo poprzez połączenia kształtkami ciśnieniowymi.

źródło i zdjęcia: Global-Tech

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE