Jakie są systemy ogrzewania zbiorników przemysłowych?

Systemy ogrzewania zbiorników przemysłowych firmy nVent Thermal Management to świetne zabezpieczenie przed zamarzaniem. Zapewniają utrzymanie temperatury oraz zapobieganie nagrzewaniu się i kondensacji. W ofercie znajdują się systemy ogrzewania do zbiorników o różnych pojemnościach.

Jakie są systemy ogrzewania zbiorników przemysłowych?

Ogrzewanie zbiorników przemysłowych

W celu optymalizacji systemów elektrycznego ogrzewania zbiorników, firma oferuje szeroki zakres rozwiązań technologicznych, w tym:

  • samoregulujące przewody grzejne,
  • przewody grzejne ograniczające moc,
  • równoległe (strefowe) przewody grzejne o stałej mocy,
  • przewody grzejne w izolacji polimerowej,
  • przewody grzejne w izolacji mineralnej.

Szeroki wybór systemów grzejnych pozwala zoptymalizować każde rozwiązanie, zarówno w strefach zagrożonych, jak i niezagrożonych wybuchem. Dodatkowo w ofercie znaleźć można produkty sterujące i monitorujące, tworzące kompletny system zarządzania ogrzewaniem elektrycznym.

Typowe zastosowania systemów elektrycznego ogrzewania zbiorników to:

  • zabezpieczenie przed zamarzaniem wody lub amoniaku,
  • utrzymanie temperatury olejów, biopaliw, żywic,
  • zapobieganie krystalizacji i kondensacji w stożkowych częściach silosów lub lejach zsypowych elektrofiltrów,
  • podgrzewanie reaktorów przemysłowych,
  • zastosowania specjalistyczne, obejmujące podgrzewanie cieczy o wysokich lepkościach oraz mieszanie.

Źródło i zdjęcie: nVent Thermal Polska 

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE