Termometr meteorologiczny glebowy od KWT

Termometr meteorologiczny glebowy przeznaczony jest do mierzenia temperatury gleby na głębokościach 50, 100, 200 oraz 500 mm.

Termometr meteorologiczny glebowy od KWT

Termometry meteorologiczne glebowe zgięte są pod kątem 150°.

Zakres temperatur, działka elementarna i długość części zanurzeniowej termometrów glebowych:

  • -30 + 45°C dz. 0,2°C R - 50mm
  • -25 + 45°C dz. 0,2°C R - 100mm
  • -25 + 45°C dz. 0,2°C R - 200mm
  • -25 + 45°C dz. 0,2°C R - 500mm

Dopuszczalny błąd wskazań termometrów glebowych w całym zakresie temperatur wynosi ±0,4° C. Termometr meteorologiczny glebowy wykonany jest zgodnie z normą BN-78/5531-29.

Termometry meteorologiczne glebowe powinny być stosowane wraz ze świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium Polskiego Centrum Akredytacji.

Oferta ta kierowana jest do:

  • stacji meteorologicznych,
  • laboratoriów badawczych,
  • uczelni,
  • instytutów sadownictwa, ogrodnictwa, leśnictwa,
  • instytutów drogownictwa,
  • ochrony środowiska.

 źródło i zdjęcia: Kujawska Wytwórnia Termometrów

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE