IX Kongres Instalexpo pod hasłem "Bezpieczeństwo, jakość, oszczędzanie - trzy kroki do sukcesu"

IX Kongres Instalexpo odbędzie się pod hasłem "Bezpieczeństwo, jakość, oszczędzanie - trzy kroki do sukcesu". W ramach wydarzenia będzie miało miejsce także III Forum Doradcy Energetycznego "Energetyczne wyzwania w budownictwie...".

IX Kongres Instalexpo pod hasłem "Bezpieczeństwo, jakość, oszczędzanie - trzy kroki do sukcesu"

W trakcie odbywającego się w Warszawie IX Kongresu Instalexpo 2011 odbędzie się III Forum Doradcy Energetycznego pn. "Energetyczne wyzwania w budownictwie wielorodzinnym i niemieszkalnym". Wydarzenie odbędzie się 27 października br.

IX Kongres Instalexpo 2011 odbywa się pod hasłem "Bezpieczeństwo, jakość, oszczędzanie - trzy kroki do sukcesu".

Wśród zaplanowanych wydarzeń podczas IX Kongresu Instalexpo 2011 będzie można wziąć udział w licznych wystąpieniach panelistów:

 • "Przyszłość energii słonecznej w rynku grzewczym (kolektory, fotowoltaika)" - Janusz Starościk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
 • "Modernizacja techniczna instalacji i zastosowanie OZE jako sposób poprawy bilansu energetycznego domów, osiedli i dużych obiektów budowlanych" - Tomasz Sumera, Tarnowski Oddział Naczelnej Organizacji Technicznej
 • "Polskie przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych" - dr inż. Sebastian Wall, ITB, Kierownik Zespołu ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie
 • "Wymagania w zakresie instalacji techniczno-sanitarnych w budownictwie" - mgr inż. Marek Płuciennik, ITB, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska
 • "Woda - jak ją oszczędzać" - dr inż. Wojciech Koral, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, PWiK w Gliwicach
 • "Odzysk ciepła - chłodzenie powietrza wentylacyjnego" - dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
 • "Błędy w termomodernizacji instalacji" Grzegorz Ojczyk
 • "Skuteczność systemów zapobiegania zadymieniu w warunkach rzeczywistego zagrożenia budynku" - dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
 • "Intensywne opady, dlaczego wybijają studzienki" - mgr inż. Zenon Świgoń, Rzeczoznawca PZITS
 • "Stan techniczny instalacji a wydajność systemu grzewczego" dr Kazimierz Dudziński
 • "Problemy z wentylacją a bezpieczeństwo" - mgr inż. Marcin Ziombski, Korporacja Kominiarzy Polskich.

III Forum Doradcy Energetycznego pn. "Energetyczne wyzwania w budownictwie wielorodzinnym i niemieszkalnym" przyniesie wiele wystąpień, a wśród nich znajdą się:

 • "Czy przegrody budowlane decydują o zużyciu energii w budynkach" - Konrad Witczak, Rockwool Polska
 • "Rola pomiarów termowizyjnych w certyfikacji i auditingu energetycznym budynków" - Gabriel Miczka, Przedsiębiorstwo Gabriel Miczka
 • "Audyty termomodernizacyjne i remontowe - wskazania dla audytorów" - Marek Mickaniewski, Eko Audytor
 • "Audyt energetyczny dużych obiektów budowlanych" - Krzysztof Sukiennik, DOEN
 • "Metodyka Certyfikacji obiektów biurowych" - Robert Paradysz, Bureau Veritas
 • "Zużycie energii przez systemy wyposażenia technicznego budynku"- Gabriel Miczka, Przedsiębiorstwo Gabriel Miczka
 • "Odnawialne źródła energii jako metoda poprawy charakterystyki energetycznej budynków nowobudowanych" - Konrad Kosecki, Polskie Biuro REC
 • "Porównanie ekonomiczne termomodernizacji do wprowadzenia OZE" - Marek Mickaniewski, Eko Audytor
 • "Bankowe instrumenty finansowe dla efektywnego energetycznie budownictwa i OZE" - Grażyna Kasprzak, BOŚ.

źródło i zdjęcie: instalexpo.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT