Walka z nieuczciwymi producentami materiałów budowlanych

Nawet 30% materiałów budowlanych może nie spełniać deklarowanych parametrów. W odpowiedzi na to zjawisko Federacja Konsumentów, Instytut Techniki Budowlanej oraz Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa zawarły porozumienie, na podstawie którego będą badać właściwości użytkowe (parametry) wyrobów budowlanych i publikować wyniki tych badań.

Walka z nieuczciwymi producentami materiałów budowlanych

Na rynku wiele artykułów budowlanych oznakowanych jest nierzetelnie (niezgodnie z deklaracjami producentów), m.in. nierzadkie jest "oszczędzanie" na ilości drogich składników, np. chemii budowlanej dlatego walka z nieuczciwymi producentami materiałów budowlanych jest konieczna. Stosowanie niezgodnych z wymaganiami wyrobów ma negatywne konsekwencje nie tylko dla konsumentów, ale także dla rzetelnych dostawców.

Na mocy porozumienia będą badane (w laboratoriach wytypowanych przez Federację Konsumentów wspólnie z ITB) właściwości użytkowe wybranych wyrobów. Strony porozumienia ustalą listę przedsiębiorców, których wyroby będą badane, zaś aby zapobiec podejrzeniom o zwalczaniu konkurencji, kontroli poddawane będą również wyroby członków ZPPMB.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości u producentów materiałów budowlanych wyniki badań wraz z dokumentacją będą przesyłane do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

źródło i zdjęcie: inzynierbudownictwa.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT