Produkty

Kontakt do producenta:  ZAKŁAD METALOWO-KOTLARSKI SAS
Automatyczny kocioł peletowy BIO COMPACT
Automatyczny kocioł peletowy BIO COMPACT

Nowością w ofercie SAS jest automatyczny kocioł peletowy BIO COMPACT o mocach 10 kW i 12 kW. Te niewielkich rozmiarów jednostki wyposażone zostały w sprawdzony i ceniony na rynku samoczyszczący palnik peletowy SAS MULTI FLAME.

Wprowadzono w nim dodatkowo nowe rozwiązania konstrukcyjne m.in. fotokomórkę (czujnik ognia)* oraz system kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL)*.

*dotyczy kotłów ze sterownikiem TECH ST-550zPID

Fotokomórka pozwala na stałą kontrolę obecności płomienia oraz sterowanie m.in. procesem rozpalania w oparciu o bezpośredni obraz stanu paleniska. Zastosowany wentylator nadmuchowy wraz z systemem kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL) pozwala na precyzyjną regulację ilości powietrza, a w razie potrzeby dodatkowo korektę dawki paliwa.

Unikatowa konstrukcja wymiennika ciepła z wykorzystaniem poziomego układu płomieniówek oraz paneli ceramicznych bezpośrednio nad paleniskiem pozwoliła uzyskać wysoką sprawność 90,2-91,8% oraz klasę efektywności energetycznej A+. Kompaktowe wymiary umożliwiają montaż i eksploatację w małej kotłowni.

BIO COMPACT powstał  z myślą o użytkownikach budynków o powierzchni 90-150 m2. Kocioł wyposażony jest w standardzie w funkcjonalny sterownik z obsługą czterech pomp obiegowych, dwóch zaworów mieszających, wbudowanym modułem Ethernet, sterowaniem pogodowym, algorytmem PID oraz możliwością podłączenia regulatora pokojowego.

Kotły BIO COMPACT posiadają świadectwo badań potwierdzające spełnienie wymagań klasy 5 (najwyższej) wg normy PN-EN 303-5:2012 wydane przez akredytowane laboratorium oraz spełniają wymagania ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r.

Kotły BIO COMPACT mogą brać udział w programach dofinansowania do zakupu nowoczesnych urządzeń grzewczych.


Kategorie produktu
Kotły na biomasę
Pozostałe produkty firmy ZAKŁAD METALOWO-KOTLARSKI SAS
Inne produkty w kategorii Kotły na biomasę