Produkty

PPH WADEX SA
PPH WADEX SA
Ul.Jerzmanowska  8, 54-519  Wrocław (woj. dolnośląskie)
Tel. 71 336 70 80
www.wadex.pl
Kaskadowy System Kominowy KSK
Kaskadowy System Kominowy KSK

Kaskadowy system kominowy WADEX jest przeznaczony do odprowadzenia spalin z kilku urządzeń grzewczych opalanych gazem lub olejem opałowym, zainstalowanych w kotłowni, z których spaliny odprowadzane są do jednego, zbiorczego przewodu spalinowego.

Kotły z zamkniętą komorą spalania lub atmosferyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażone są w sterownik wyłączający równocześnie wszystkie kotły w przypadku zaniku ciągu kominowego lub braku możliwości odprowadzenia spalin z połączonych w kaskadę kotłów.

Przepisy regulujące zasady przyłączenia kilku kotłów do wspólnego kanału spalinowego reguluje Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 z 1994 roku oraz Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami.

Kaskadowy System Kominowy WADEX składa się z odcinka poziomego, do którego podłączone są odprowadzenia spalin wszystkich kotłów pracujących w kaskadzie oraz odcinka pionowego, który odprowadza spaliny na zewnątrz kotłowni. Odcinek pionowy może być wykonany jako jednościenny do montażu w szachcie (schemat na zdjęciu) lub izolowany montowany przy ścianie budynku lub do oddzielnej konstrukcji wsporczej.

Elementy poziomego odcinka Kaskadowego Systemu Kominowego WADEX wykonane są ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej i składają się z rur i kształtek systemu SPU i DWW (dla kotłów atmosferycznych) lub rur i kształtek systemów SPUk, TURBO, DWWk oraz koncentrycznych KSK dla kaskad kotłów.

Zakres i warunki stosowania kaskadowego systemu kominowego KSK

  • Kotły połączone w kaskadę mogą mieć palniki nadmuchowe lub zamkniętą komorę spalania
  • Powietrze do spalania pobierane jest z pomieszczenia kotłowni
  • Pionowa część komina może być wykonana jako jednościenna, montowana w szachcie lub dwuścienna, izolowana, montowana na zewnątrz budynku przy ścianie lub przy samodzielnej konstrukcji wsporczej
  • Kotły powinny być wyposażone w klapę na przewodzie powietrznym, która zabezpieczy przed wydostawaniem się spalin do kotłowni poprzez przewód powietrzny nieczynnego kotła podczas pracy pozostałych kotłów w kaskadzie
  • Wszystkie elementy w Kaskadowym Systemie Kominowym produkcji WADEX SA, wykonane są ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. W kaskadach kotłów z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjnych, wszystkie elementy systemu odprowadzenia spalin mają uszczelki zapewniające pracę systemu w nadciśnieniu.
Kategorie produktu
Kominy stalowe
Pozostałe produkty firmy PPH WADEX SA
Inne produkty w kategorii Kominy stalowe