PRODUCENCI
Poz-Plast
ul.Rokietnicka 21C, 62-080  Tarnowo Podgórne
tel. 061 816 45 64

Zadaniem przydomowych oczyszczalni ścieków POZ-PLAST jest oczyszczanie niewielkich ilości ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej (do 5 m3/d), w których wytwarzane są ścieki o składzie zbliżonym do ścieków bytowo - gospodarczych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków POZ-PLAST to bezobsługowa, nowoczesna i ekologiczna forma utylizacji ścieków bytowych. Zminiaturyzowane oczyszczalnie, proponowane przez firmę POZ-PLAST, to bardzo korzystne rozwiązanie, zarówno z punktu widzenia eksploatacyjnego, jak i finansowego. Przydomowy system oczyszczania POZ-PLAST zamyka bowiem obieg wody w przyrodzie, przywracając ją środowisku.

Stosowane do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z domów jednorodzinnych, małych zakładów usługowych, obiektów użyteczności publicznej

ZALETY
niskie koszty eksploatacyjne – oczyszczalnia nie wymaga obsługi oraz zasilania energią elektryczną
  • praca bez uciążliwego zapachu i hałasu
  • w przypadku konieczności głębszego posadowienia zbiornika istnieje możliwość zastosowania nadbudowy włazu w osadniku gnilnym
Urządzenia i elementy składowe:
  • jednoczęściowy osadnik gnilny wykonany z PE-HD (polietylenu wysokiej gęstości) z filtrem keramzytowym – pojemność: 2,0; 3,0 m3; masa: 95, 115 kg; wymiary: dł. 1840 mm, szer. 1340, wys. 1315 lub 1750 mm
  • drenaż rozsączający – dł. 8-12 m (wielkości przypadające na jednego mieszkańca)
  • studzienka rozdzielcza z PE-HD (polietylenu wysokiej gęstości)
  • rury i kształtki z PVC
Proces oczyszczania: oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna, tlenowo-beztlenowa działająca na zasadzie drenażu rozsączającego (lub filtru piaskowego); wstępne oczyszczanie ścieków odbywa się w osadniku gnilnym, gdzie następuje sedymentacja i klarowanie; kolejny etap oczyszczania zachodzi w złożu filtracyjnym w gruncie; powierzchnia zabudowy terenu od 50 do 80 m2
Stopień oczyszczenia ścieków: 90-98% redukcji BZT5, 90-97% redukcji zawiesin, 25-50% redukcji azotu ogólnego, 25-70% redukcji fosforu ogólnego
Przepustowość [m3/dobę]: 0,4-2,4 (liczba mieszkańców równoważnych RML=3-16)
INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicznej (pomoc w przyznaniu kredytu przez bank BOŚ), również przez sieć dystrybutorów
Usługi: bezpłatny dobór urządzeń, bezpłatne szkolenia dla wykonawców, handlowców oraz klientów indywidualnych, możliwość odpłatnego wykonania projektu instalacji, odpłatny transport (warunki bezpłatnego transportu podlegają indywidualnym negocjacjom)
Gwarancja: 10 lat na osadnik gnilny
Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna nr AT/99-08-0109/11
Pozostała oferta:
  • cylindryczne zbiorniki magazynowe
  • zbiorniki z PE (polietylen) stosowane w rolnictwie i przemyśle motoryzacyjnym
ROZWIŃ OPIS
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT