PRODUCENCI
Perfexim
ul.Samotna 2, 61-441  Poznań
tel. 061 830 20 17

Przedsiębiorstwo PERFEXIM Ltd Sp. z o.o., przedstawia swój nowy produkt - "PERFEKT SYSTEM".

Przedstawione wyroby stanowią niezbędny element każdego domu czy mieszkania.

Marka PERFEKT SYSTEM jest gwarantem wysokiej jakości - produkty spod tego znaku tworzą pełny, nowoczesny system przeznaczony do instalacji grzewczych (ogrzewania grzejnikowego i podłogowego) i wodociągowych (ciepłej i zimnej wody) obejmujący rury wielowarstwowe PeX/Al/PeX wraz z bardzo szerokim asortymentem złączek dostępnych w wersji do skręcania i zaprasowywania oraz kurków kulowych, kurków podłączeniowych, zaworów zwrotnych i grzejnikowych, zasuw i odpowietrzników automatycznych.

Podstawą systemu jest rura wielowarstwowa PeX/Al/Pex. Rura ta swoją nazwę zawdzięcza skrótom nazw materiałów użytych do jej produkcji. Nasze rury składają się z trzech warstw podstawowych, a mianowicie z:

 • warstwy wierzchniej wykonanej z polietylenu sieciowanego Pe-Xb,
 • warstwy środkowej wykonanej z aluminium o grubości 0,2 mm. Warstwa ta blokuje dyfuzję tlenu do instalacji, a także ma za zadanie niwelować niekorzystne właściwości polietylenu, czyli:
 • znaczne wydłużenie termiczne, pamięć kształtu.
 • warstwa wewnętrzna również jest wykonana z polietylenu sieciowanego Pe-Xb.

Dodatkowo między tymi trzema warstwami znajdują się dwie warstwy antyadhezyjne, których zadaniem jest wiązanie całej rury w jedną zwartą konstrukcję i zapobiegać jej rozwarstwieniu przez cały czas eksploatacji instalacji.
Podstawowe dane techniczne rury "Perfekt System" to:

 • maksymalna temperatura pracy tmax= 95°C,
 • maksymalna temperatura działająca krótkotrwale tmax= 120°C,
 • maksymalne ciśnienie pracy pmax=10 bar
 • minimalny promień gięcia r=5x średnicy zewnętrznej,
 • współczynnik rozszerzalności liniowej k=0,025 mm/mK,
 • współczynnik przewodzenia ciepła = 0,45 W/mK,
 • średnica 16x2,0 [mm] (x100 m, x200 m), 20x2,0 [mm] (x100m).

Złączki skręcane gwarantują trwałe połączenie rur przez zaciśnięcie pierścienia zaciskowego na rurze poprzez dokręcenie nakrętki. W ofercie "Perfekt System" występuje kilkanaście rodzajów łączników z końcówkami skręcanymi, w różnych typoszeregach wymiarowych, które pozwalają na łatwe i szybkie wykonanie całej instalacji lub podłączenie jej do już istniejącej w sposób szczelnych i precyzyjny. Dla zapewnienia szczelności zastosowano dwa uszczelnienia typu O-ring, wkładkę teflonową.

Podkładka z teflonu pełni funkcję oddzielającą dwa różne materiały - wkładkę aluminiową rury i złączkę mosiężną. Zapobiega w ten sposób możliwości powstania ogniska korozji galwanicznej. Na złączce jak i pierścieniu zaciskowym, wykonano specjalne nacięcia utrudniające wysunięcie się rury ze złączki pod wpływem ciśnienia. Ten sposób łączenia umożliwia również sprawne przeprowadzenie prac remontowych.

Cały „Perfekt System” jest objęty aprobatą techniczną nr AT/2006-02-1569 wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL" w Warszawie potwierdzającą jego przydatność do stosowanie w budownictwie. System posiada również atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Łączniki zaprasowywane występują w kilkunastu rodzajach, wykonane z mosiądzu. Połączenie przy wykorzystaniu złączek zaprasowywanych wykonuje się przy użyciu specjalnych prasek.

W ramach "Perfekt System" do wykonania tego typu połączenia wykorzystywane są praski, dające połączenie typu U, niemieckiej firmy REMS. Praski tej firmy charakteryzują się długą stabilnością wymiarową cięgów wykonanych z kutej, a następnie odpowiednio obrabianej stali. Taki proces technologiczny wykonania cięgów umożliwia zmniejszenie tolerancji wymiarowej cięgów niż przy zastosowaniu cięgów wykonanych techniką odlewania. Gwarantuje to wykonania dużej ilości powtarzalnych połączeń.

W ofercie występują także dwa rodzaje rozdzielaczy, pozwalające na wykonanie układu zasilającego dla:

 • jednorodnego systemu ogrzewania (tylko podłogowe, tylko grzejnikowe),
 • systemu mieszanego (podłogowe i grzejnikowe).

Rozdzielacze występują w różnych typoszeregach wymiarowych, od 2 do 12 wejść, pozwalających na wybór optymalnego rozwiązania.

SYSTEM MONTAŻOWY serii PH jest pomocny przy zakładaniu ogrzewania podłogowego na dużej powierzchni. W skład kompleksowego systemu mocowań wchodzą: listwa montażowa, klipsy do rur, haki, rozety i folia. Listwa montażowa PERFEKT SYSTEM gwarantuje, niezależnie od podłoża, pewne mocowanie rury oraz zapewnia prześwit pomiędzy rurą grzewczą a izolacją. Listwa mocowana jest klipsami oraz hakami. Zapewnia to stabilne trzymanie rury, a otwory umożliwiają przytwierdzenie do izolacji. Folia izolacyjna do ogrzewania podłogowego zabezpiecza płyty styropianowe przed wilgocią technologiczną z zaprawy cementowej w trakcie układania warstw posadzki. Metalizowana powierzchnia stanowi ekran odbijający promienie cieplne, przez co zapobiega nadmiernej utracie ciepła.

KURKI KULOWE PERFEKT serii PH
Wchodzą w skład grupy produktów PERFEKT SYSTEM i charakteryzują się podwyższonymi parametrami pracy: możliwość pracy w temperaturze od -30°C do +150°C i ciśnieniu do 3,0 MPa. Przeznaczone do zamykania i otwierania przepływu czynników ciekłych jak woda zimna i gorąca (w tym pitna), olej, sprężone powietrze oraz innych czynników nieagresywnych. Kurki mogą być montowane w rurociągach pionowych, poziomych oraz skośnych w dowolnym położeniu, powinny pracować w pozycji "całkowicie otwarty" lub "całkowicie zamknięty".
Wysokie parametry pracy uzyskane są dzięki odpowiedniej budowie kurka. Do najważniejszych cech konstrukcyjnych serii PH należą:

 • dławik - dzięki któremu można niwelować ewentualne nieszczelności kurka na trzpieniu, a tym samym zapewnić odpowiednio długi czas i wysoki komfort użytkowania,
 • długie przyłącza - zapewniające odpowiednie zainstalowanie kurka w instalacji,
 • wysoki kominek - który umożliwia zastosowanie wyższej wkładki teflonowej przez co dławik nie jest "jednorazowego użytku",
 • ergonomiczna powlekana rączka - pozwalająca na komfortowe zamykanie i otwieranie kurka, wykonana ze stali o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Uchwyty kurków występują w dwóch wariantach kolorystycznych - niebieskim i czerwonym - umożliwiającym oznakowanie dopływu zimnej i ciepłej wody.

Kurki są w pełni uszczelniane na teflonie. Oprócz teflonowego dławika, są wyposażone również w teflonową uszczelkę pod trzpieniem oraz teflonowe uszczelnienie kuli.

W kurkach kulowych jednym z ważniejszych parametrów, wpływających na bezawaryjną pracę jest kąt uszczelnienia kuli. Zgodnie z normą powinien wynosić od 6-8°, co w kurkach serii PH zostało zachowane.

Kurki zostały przebadane w INIG w Krakowie. Na podstawie badań zostało wystawione sprawozdanie, które potwierdza zgodność naszych kurków z wymaganiami normy PN-EN 13828:2005. Sprawozdanie potwierdza również prawidłowość pracy kurków PH w temperaturze 150°C.

Na podstawie wymagań zawartych w normie PN-EN 13828: 2005 i przeprowadzonych badań została wydana przez COBRTI INSTAL w Warszawie Aprobata Techniczna nr AT/2007-02-1633.
Zawory grzejnikowe serii PH stanowią niezbędny element do podłączenia grzejnika i są przeznaczone do regulacji przepływu wody w instalacjach centralnego ogrzewania o parametrach:

 • maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa,
 • maksymalna temperatura robocza +100°C

Zawory są w pełni rozbieralne, co ułatwia wymianę. Innowacyjnym rozwiązaniem jest możliwość przezbrojenia zaworu odcinającego na regulacyjny, kilkustopniowe zabezpieczenie przed przeciekami na grzybku i trzpieniu, możliwość wymiany pierścieni uszczelniających po ich wyeksploatowaniu oraz blokada grzybka przed nieumyślnym wykręceniem.
Automatyczne zawory odpowietrzające serii PH w komplecie z zaworem odcinającym są przeznaczone do samoczynnego, bezpośredniego odpowietrzania elementów i odcinków instalacji (głównie pionów) w instalacjach ogrzewań wodnych o parametrach:

 • maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa
 • maksymalna temperatura robocza +110°C, przy czym zawór odcinający umożliwia demontaż automatycznego zaworu odpowietrzającego z instalacji będącej pod ciśnieniem. Zawór stopowy wykonany z mosiądzu łącznie z elementem zamykającym.

Zawory zwrotne serii PH przeznaczone są do utrzymania jednego kierunku przepływu w instalacjach wody zimnej i gorącej oraz innych czynników nieagresywnych o maksymalnej temperaturze do +100°C. Zastosowany mosiężny wkład wydłuża żywotność zaworu i gwarantuje bezawaryjne działanie.
Zasuwy klinowe serii PH przeznaczona są do zamykania i otwierania przepływu w instalacjach wody i innych czynników nieagresywnych o maksymalnej temperaturze roboczej +80°C.

Kurki kulowe kątowe i zawory grzybkowe serii PH przeznaczone są do zamykania i otwierania przepływu wody zimnej i gorącej (o temp.do +100°C) w sieciach wodociągowych. Stosowane są w celu umożliwienia podłączenia pralek automatycznych, baterii lub spłuczek. Występują w opcji chromowanej. Kurek PH-011 charakteryzuje się dłuższą zabudową i uszczelnieniem dławicowym. Mniejsze rozmiary kurka PH-012 ułatwiają montaż w trudnodostępnych miejscach. Zarówno kurek PH-011 jak i PH-012 posiada pokrętło metalowe oraz filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie. Filtr ten umieszczany jest na stałe we wkrętce, dzięki czemu łatwiej go oczyścić.
Kurki kulowe do gazu serii 151, 152 są przeznaczone do instalacji zasilanych gazem wg PN-C-04750:2002 o parametrach:

 • Maksymalne ciśnienie robocze 0,5 MPa (klasa ciśnieniowa MOP 5),
 • Zakres temperatur roboczych od -20°C do +60°C (klasa temperaturowa T2).

Niezależnie od tego na jakie grzejniki się Państwo zdecydują, dzięki nim w Waszym domu zawsze będzie ciepło i przyjemnie.

GRZEJNIKI STALOWE PŁYTOWE PERFEKT
Wchodzą w skład grupy produktów PERFEKT SYSTEM i przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej i usługowych, w których nie występuje oddziaływanie środków korozyjnych.

Grzejniki wykonane są z automatycznie zgrzewanych, uprzednio odpowiednio wytłoczonych (profilowanych) arkuszy blachy stalowej walcowanej na zimno, odtłuszczane, fosforowane a następnie lakierowane farbą poliestrową (100%) co znacznie wpływa na elastyczność powłoki, a tym samym zwiększa żywotność grzejników. Kolor RAL 9003 - śnieżna biel. Wszystkie grzejniki fabrycznie poddawane są próbie szczelności pod ciśnieniem 13 barów, natomiast maksymalna wartość ciśnienia roboczego dla grzejników PERFEKT wynosi 10 barów, a maksymalna temperatura 95°C.

Źródłem ciepła dla instalacji powinien być wymiennikowy węzeł cieplny, kotłownia lokalna lub kocioł indywidualny. Grzejniki nie mogą być stosowane w instalacjach połączonych z wysokotemperaturową siecią cieplną przez węzeł zmieszania pompowego lub hydroelewator.GWARANCJA - 10 lat.

GRZEJNIKI ALUMINIOWE PERFEKT
Są nowym produktem wchodzącym w skład PERFEKT SYSTEM i przeznaczone są dla dowolnego rodzaju instalacji grzewczych systemu zamkniętego takich jak:

 • instalacje samodzielne
 • instalacje centralne
 • instalacje jedno- lub dwururowe.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach roboczych:

 • maksymalna temperatura robocza 95°C
 • maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.

Grzejniki aluminiowe Perfekt występują obecnie w standardowej wysokości 500 i 350. Dla wielkości CO-500 - (wysokość całkowita 571mm), szerokość członu 79,5mm i głębokości 85mm - docelowo dostępna będzie szeroka gama modeli. Moc grzewcza 1 członu grzejnika Perfekt dla ΔT 50K (75°C/65°C/20°C) wynosi 128W dla CO-500.

Grzejniki można montować w instalacjach zawierających między innymi elementy wykonane ze stali, żeliwa, miedzi, mosiądzu, aluminium oraz tworzyw sztucznych. Łączenie grzejników z rurami z miedzi powinno odbywać się przez złączką z żeliwa lub stali, a uszczelnienie połączenia za pomocą taśmy teflonowej.

W celu ochrony systemów grzewczych przed korozją (w tym grzejników) jak również tworzeniem się poduszek gazowych zaleca się dozowanie do wody grzewczej inhibitorów korozji. Stosowanie wyżej wymienionego preparatu jest szczególnie zalecane, jeśli grzejniki są montowane w instalacjach zawierających elementy z różnych metali, w tym z miedzi. Woda stosowana w instalacjach ogrzewania powinna spełniać wymogi dotyczące jakości zawarte w normie PN-93/C-04607 ("Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody").

Przy grzejnikach Perfekt kierunek nawiewu ogrzanego powietrza następuje od powierzchni frontowej grzejnika w górę i po skosie ( trzy skośne przegrody) co zapewnione jest konstrukcyjnie.
Powierzchnie zewnętrzne grzejników pokryte są podwójną powłoką malarską (każdy człon osobno), tj. farbą podkładową oraz farbą proszkową epoksydową w kolorze białym serii RAL 9003 - śnieżna biel.

Gwarancja 10 lat.

 

 

 

 

 

 

 

ROZWIŃ OPIS
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT