PRODUCENCI
IQ Controls - Inteligentne Zarządzanie Budynkami
ul.Tunkla 94, 41-707  Ruda Śląska
tel. 32 3407 666

„Inteligentny Dom” to budynek wyposażony w instalacje, które automatycznie i niezauważalnie  zapewniają: komfort, bezpieczeństwo, minimalne koszty eksploatacji, zdalne sterowanie, powiadamianie  o alarmach i zagrożeniach według indywidualnych potrzeb użytkownika.

IQ Controls jest producentem kompleksowego systemu sterowania Budynków Inteligentnych – Galileo  WEB BMS. Dla specjalistów z dziedziny automatyki zdanie to mówi niemalże wszystko, ale Inwestor  budujący lub remontujący dom, musi odpowiedzieć sobie na ważne pytanie: czy chce stworzyć  Inteligentny Budynek, czy chce mieć tylko system zdalnego sterowania. Na rynku istnieje wiele firm, które  pod hasłem BMS, Inteligentny Dom itp. sprzedają urządzenia do przełączania oświetlenia, rolet czy  ogrzewania, których niczego nie da się nauczyć. W systemach tych tworzenie skomplikowanych  algorytmów spójnego sterowania jest niemożliwe, a o inteligencji domu z takim systemem można jedynie  pomarzyć. Jedyne, co zapewniają, to możliwość zdalnego sterowania z pilota lub PC.

Inteligentny Dom to  nie tylko zdalne sterowanie. Zgodnie z definicją Inteligentnego Domu, zbudowanie systemu w pełni  dopasowanego do potrzeb wydaje się ideałem, ale z upływem czasu nasze potrzeby się zmieniają. W  Inteligentnym Domu niezwykle istotna jest możliwość łatwej adaptacji sterowania ogrzewaniem,  wentylacją, klimatyzacją, oświetleniem, podlewaniem ogrodu, alarmem itd. wynikająca z ciągłych zmian  w naszym życiu. Naprawdę Inteligentny Dom powinien sam wiedzieć, kiedy potrzebujemy ciepła czy  światła, kiedy zamknąć żaluzje, odsłonić rolety czy uruchomić klimatyzację. Jednocześnie system  powinien optymalizować zużycie energii bez utraty komfortu. Oferowany przez IQ Controls system spełnia  te wysokie oczekiwania, ponieważ Galileo, to najbardziej kompleksowe rozwiązanie  Inteligentnego  Budynku polskiej produkcji. Poniżej przedstawiamy przykłady stosownych przez IQ Controls rozwiązań.

Inteligentne sterowanie oświetleniem pomieszczeń 

We wszystkich pomieszczeniach projektuje się systemy detekcji obecności (czujniki ruchu). W  pomieszczeniach, do których dociera światło zewnętrzne projektuje się oprawy oświetleniowe  wyposażone w ściemniacze. Pomieszczenia te mają zainstalowane dotykowe panele sterowania ze  zintegrowanymi czujnikami natężenia oświetlenia. Stwierdzenie obecności użytkownika automatycznie  załącza oświetlenie, jeżeli czujnik światła wykaże, że jest zbyt ciemno. Po załączeniu ilość światła jest  utrzymywana automatycznie na ustawionym poziomie. Panel sterowania umożliwia wybór sceny świetlnej  oraz ustawienie jasności i komfortowej temperatury pomieszczenia. Dotykowy panel pojemnościowy  umożliwia ręczne sterowanie oświetleniem. Opuszczenie pomieszczenia wyłącza światło w sposób  automatyczny. Tak inteligentne sterowanie oświetleniem zapewnia minimalne zużycie energii przy  zachowaniu pełnego komfortu. 

Sterowanie oświetleniem efektowym LED

Rozwój techniki oświetlenia LED otwiera nowe możliwości aranżacji wnętrz. IQ Controls produkuje  cyfrowe moduły sterownia oświetleniem LED monochromatycznym i RGB, zintegrowane cyfrowo z  systemem Galileo WEB BMS. W pomieszczeniach reprezentacyjnych, holu, kuchni, na zewnątrz i na  elewacji budynku projektuje się oprawy lub taśmy oświetlenia efektowego. System umożliwia płynne  sterowanie oświetleniem zewnętrznym i elewacyjnym w funkcji natężenia oświetlenia zewnętrznego i  harmonogramu pracy. Oświetlenie efektowe we wnętrzach sterowane jest automatycznie wraz ze  scenami świetlnymi pomieszczenia z możliwością ręcznego wyboru barwy i natężenia oświetlenia. W  pomieszczeniach od południa, z dużymi przeszkleniami, projektuje się elektrycznie sterowane żaluzje. Ich  automatyczne sterowanie zapewnia ograniczenie maksymalnej ilości światła wpadającego do  użytkowanych pomieszczeń, utrzymując komfort niezależnie od nasłonecznienia, pogody i pory roku.

Inteligentna wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie

We wszystkich pomieszczeniach projektuje się automatykę ogrzewania i chłodzenia, minimalizującą  zużycie ciepła i chłodu przez budynek. Stwierdzenie obecności użytkownika automatycznie załącza tryb  pracy Komfort. Jeżeli w godzinach pracy budynku system nie wykrywa użytkownika, wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie  pracują na ekonomicznym poziomie gotowości – Stand By. Jeżeli poza godzinami użytkowania budynku  system nie wykrywa użytkownika, wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie pracują na poziomie bardzo  obniżonym – Off. System globalnie realizuje obniżanie parametrów wentylacji, ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń w  funkcji załączenia poszczególnych stref systemu alarmowego. Podczas nieobecności użytkownika  automatycznie sterowane żaluzje/rolety otwierają się lub zamykają, aby zimą odzyskać maksymalną ilość  ciepła ze słońca w ciągu dnia i zminimalizować straty ciepła nocą. Latem automatycznie zapobiegają  one przegrzaniu pomieszczeń, minimalizując zużycie energii przez budynek. Wentylacja pomieszczeń  sterowana jest w funkcji czasu oraz zapotrzebowania na świeże powietrze. Główne pomieszczenia wyposażone są w czujniki dwutlenku węgla. W czasie użytkowania, w momencie  wzrostu stężenia CO2 powyżej dopuszczalnej wartości, zwiększa się wydajność wentylacji. Okna są  wyposażone w czujniki otwarcia. Po otwarciu okna w danym pomieszczeniu wyłącza się wentylację oraz  ogrzewanie/chłodzenie. Przez cały rok niezwykle istotnym elementem wpływającym na  energooszczędność budynku jest praca systemu ogrzewania i chłodzenia we współpracy z  prognozowanymi warunkami atmosferycznymi. Wiedza, że w ciągu letniego dnia będzie panował upał,  pozwala nocą niemalże darmowo go wychłodzić i przygotować go do komfortowego i taniego  użytkowania w ciągu dnia. W słoneczny jesienny dzień można nieco przegrzać budynek wiedząc, że nocą przyjdzie ochłodzenie.  Tak intuicyjnie postępują ludzie. Aby sprostać temu zadaniu Galileo WEB BMS może być powiązany z  prognozą pogody pobieraną automatycznie z internetowego serwisu pogodowego. Niezależnie od tego,  w zależności od panujących warunków zewnętrznych (nasłonecznienia, wiatru, deszczu, pory roku i dnia)  system automatycznie wylicza minimalny czas potrzebny do wyprzedzającego załączenia ogrzewania lub  chłodzenia dla zapewnienia komfortu poszczególnych pomieszczeń budynku na czas.

Inteligentne nawadnianie ogrodu

W ogrodzie projektuje się system automatycznego nawadniania. Automatyczne zawory wodne są  sterowane przez system Galileo z uwzględnieniem prędkości wiatru, pory dnia, ciśnienia w wodociągu,  nasłonecznienia, detekcji deszczu, wilgotności powietrza i gleby tak, aby w każdym sektorze ogrodu  zapewnić optymalną wilgotność przy minimalnym zużyciu wody. System podlewa rośliny wg  automatycznie modyfikowanego algorytmu bez udziału człowieka.

Optymalne zarządzanie zużyciem energii

W dużych budynkach, na postawie wskazań analizatorów sieci, system BMS realizuje programowy układ  kontroli pobieranej mocy. Każdy sterownik systemu Galileo ma zaimplementowane oprogramowanie  realizujące oszczędzanie energii, polegające na optymalizacji wydajności sterowanego układu w funkcji  obciążenia energetycznego budynku. Działanie „strażnika mocy” polega na monitorowaniu obciążenia  energetycznego budynku. W przypadku zagrożenia przekroczenia zużycia mocy chwilowej, „strażnik  mocy” ogranicza moc niektórych urządzeń. Algorytm „strażnika mocy” jest opracowywany indywidualnie dla każdego obiektu.

Bezprzewodowy świat – u nas przyszłość jest teraz

Budowa sieci strukturalnych i okablowania Inteligentnych Budynków, to duży problem w budowanych i  remontowanych obiektach. Innowacyjny system Galileo WEB BMS posiada w swoich zasobach  bezprzewodowe rozwiązania komunikacji strukturalnej, pozwalające na bezinwazyjne wykonanie  Inteligentnego Domu. Komunikowane drogą radiową sterowniki, moduły, nastawniki i czujniki, pozwalają  zminimalizować okablowanie i ilość pracy włożonej w uruchomienia. Zarządzanie oświetleniem, ogrzewaniem, nawadnianiem, alarmami itd. nawet ze smartphona, zapewnia  swobodne sterowanie systemem z dowolnego miejsca na Ziemi.

Łatwa integracja z innymi systemami

Galileo WEB BMS pozwala na cyfrową integrację z systemami innych firm: SKWiN – alarmowymi, CCTV  - kamer dozorowych, SKD - kontroli dostępu, SAP – pożarowym, SOA – oświetlenia awaryjnego, odczyt  i rozliczenia liczników energii, wody, ciepła, gazu itp.

Intuicyjna obsługa systemu BMS

Galileo WEB BMS posiada graficzny wielopoziomowy interfejs obsługowy z animacjami i obrazami  odpowiadającymi sterowanym elementom budynku. Suwaki, wyłączniki przełączniki, pola nastawcze i  ikony są rozmieszczone na widokach, pomieszczeń, pięter budynku i w oknach nastawczych.  Standardowe ikony i podkłady mogą być łatwo dostosowane do potrzeb użytkownika.

Internet – globalne medium systemu Galileo

Elastyczność oprogramowania, konieczność ciągłego dostosowywania do potrzeb użytkownika oraz  zdalny serwis są kluczowym wyzwaniem systemów sterowania Budynków Inteligentnych. Aby sprostać  temu zadaniu powstał Galileo WEB BMS, system oparty o bazy danych i WEB serwery integrowane  przez internet. Użytkownik Galileo WEB BMS może zmieniać parametry pracy budynku i uczyć go swoich  potrzeb za pomocą dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową. Może to być  desktop, laptop, nettop, tablet a nawet smartphone. Stosowane w Galileo WEB BMS serwery dla małych  i średnich aplikacji zużywają około 20W/h. Koszty stałe zużycia energii dla takiego serwera BMS są  minimalne.

Elementy systemu Galileo WEB BMS

Zakres produkcji IQ Controls obejmuje między innymi urządzenia:

• sterowniki cyfrowe oraz moduły wejść i wyjść,

• moduły komunikacji bezprzewodowej w budynku,

• czujniki temperatury, wilgotności, CO2, CO, światła itp.,

• panele nastawcze z wyświetlaczami, klawiszowe lub dotykowe.

Galileo WEB BMS zawiera autorskie oprogramowanie IQ Controls:

• serwera i bazy danych,

• wizualizację w przeglądarkach www,

• system archiwizacji i wykresy (trendy),

• system odczytu i rozliczeń mediów,

• raportowanie o niebezpieczeństwach, alarmach itp.

Profesjonalne rozwiązania nie muszą być drogie Galileo WEB BMS pomimo, że wywodzi się z profesjonalnej automatyki budynków, nie jest systemem  drogim. Aby zoptymalizować inwestycję, zawsze zaczynamy od projektu określającego potrzeby  Inwestora, na podstawie których wykonuje się wstępną wycenę. Galileo WEB BMS może zapewnić  każdemu Inwestorowi optymalny balans korzyści i poniesionych na nie kosztów.  Kompleksowa oferta od projektu po serwis W IQ Controls doskonale wiemy, że system to nie wyłącznie sterowniki czy oprogramowanie, które  zwykle oferują importerzy.

Niezwykle ważnym elementem każdego systemu sterowania jest projekt. Nasi  inżynierowie codziennie doradzają Inwestorom, jak zaprojektować najlepszy dla nich system przy  najmniejszej inwestycji. Po wykonaniu systemu dla każdego budynku kluczowe są obsługa i serwis. W przeciwieństwie do  przedstawicieli handlowych, wiemy wszystko o produkowanym przez nas systemie. Dzięki tej wiedzy  nasz serwis jest najskuteczniejszy. Innowacyjny internetowy system Inteligentnego Budynku Galileo WEB BMS, pozwala na diagnozy,  rozwiązywanie problemów oraz dostosowywanie go do zmieniających się potrzeb użytkowników on-line.  IQ Controls oferuje usługę on-line maintenance dającą oszczędności Inwestorom.

Zaufaj profesjonalistom

IQ Controls od ponad 20 lat produkuje profesjonalną automatykę Inteligentnych Budynków. Nasze  realizacje to między innymi: Hotele (Qubus, Hilton), Galerie Handlowe (Bonarka, Millenium Hall),  Biurowce (Athina Park, Malta Office Park), Port Lotniczy Pyrzowice itd. Produkujemy najbardziej  zaawansowany system BMS w Polsce. Od początku stawiamy na polskich inżynierów i stale  udoskonalamy nasze produkty, tworząc rozwiązania zapewniające najwyższy komfort i ekonomię.  Korzystając z bogatych doświadczeń, poszliśmy o krok naprzód, poza wydeptane dotąd ścieżki –  stworzyliśmy Galileo WEB BMS – system odpowiadający ciągle zmieniającym się potrzebom zarówno  współczesnych budynków użyteczności publicznej, jak i domów prywatnych. Galileo WEB BMS korzysta z  globalnych mediów i otwartych światowych standardów komunikacyjnych, umożliwiając integrację wielu  systemów budynku z dostępem przez Internet z dowolnego miejsca świata. System Galileo WEB BMS  firmy IQ Controls, to optymalny wybór dla Ciebie i Twojego Inteligentnego Domu.


ROZWIŃ OPIS