PRODUCENCI
Hutmen
ul.Grabiszyńka 241, 53-234  Wrocław
tel. 71 33 48 300

Nowe inwestycje

W latach \'90, zrealizowano w HUTMEN S.A. dwie nowe inwestycje:

  • linię technologiczną rur miedzianych o zdolności produkcyjnej, 8 tysięcy ton rocznie
  • konwertor obrotowy z górnym dmuchem do przerobu złomów.

Inwestycje te, zarówno w zakresie przygotowania koncepcyjnego i technologicznego oraz realizacji i wdrożenia zostały wykonane przez kadrę Hutmenu.

Linia technologiczna

Linia technologiczna do produkcji rur miedzianych jest jedyną tego typu i jedną z największych inwestycji w przetwórstwie miedzi w Polsce. W chwili obecnej pokrywa około 40% zapotrzebowania rynku krajowego na rury instalacyjne.

Za sukces uważamy prawidłową ocenę rozwoju popytu na rury miedziane dla budownictwa i związany z nim kierunek inwestycji.

Inwestowanie w przerób złomów - miało związek z oddziaływaniem Hutmenu na środowisko. Na początku lat \'80, stanęliśmy wobec alternatywy rezygnacji z przerobu złomów i tym samym utraty rynku (na sprzedaż około 10 tysięcy ton miedzi konwertorowej i brązów odlewniczych) lub przeprowadzenie modernizacji przerobu złomów w taki sposób, aby wyeliminować zagrożenie dla środowiska i utrzymaćprodukcję oraz miejsca pracy.

Technologia przerobu złomów

Do przerobu złomów wybrano technologię, która w sposób zasadniczy zmieniła przebieg procesu metalurgicznego, eliminując dotychczasowych 7 agregatów piecowych, które po wdrożeniu zostały wyłączone z eksploatacji. Zastąpiono je jednym urządzeniem - konwertorem obrotowym z górnym dmuchem, w którym proces przebiega hermetycznie.

Priorytetowym celem działalności Hutmenu jest produkcja wysokiej jakości wyrobów z metali nieżelaznych, które spełniają potrzeby i oczekiwania Klientów, co gwarantuje wysoko wyspecjalizowana kadra, nowoczesne wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz dbałość o stosowanie najnowszej światowej technologii. Potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów jest przyznanie w 1998 roku certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9002.

Klienci

HUTMEN S.A. w ciągu 56 lat działalności w branży przetwórstwa metali nieżelaznych osiągnął światowy poziom produkowanych wyrobów, spełniających najwyższe standardy jakościowe. Dowodem tego jest zainteresowanie kontrahentów zagranicznych, gdyż około 40 % sprzedaży stanowi eksport wyrobów. Naszymi Klientami w Europie są: Niemcy, Anglia, Francja, Szwecja, Finlandia, Austria, Szwajcaria, Norwegia, Belgia, Dania. Wyroby Hutmenu docierają na kontynent amerykański, do USA i Kanady. Odbiorcami naszych wyrobów są kraje Dalekiego Wschodu: Singapur, Hongkong, Tajlandia, Malezja, Tajwan.

ROZWIŃ OPIS
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT