PRODUCENCI
Simet
ul.Jana Pawła II 33, 58-506  Jelenia Góra
tel. 75 647 14 97


Przedsiębiorstwo SIMET powstało w 1970 roku pod nazwą SI Simet.

W latach siedemdziesiątych rozpoczęto produkcję osprzętu elektrotechnicznego, w tym złączek gwintowych i lampek sygnalizacyjnych. W tym czasie przedsiębiorstwo określiło profil swojej działalności sytuując się w gronie producentów elektrotechniki.

W latach osiemdziesiątych wprowadzono do linii technologicznych nowoczesne wtryskarki, co pozwoliło na stopniowe przechodzenie od tworzyw termoutwardzalnych na termoplastyczne oraz wysokowydajnych automatów do obróbki metali. W tym czasie nawiązano szeroką współpracę z zakładami produkującymi wyroby na potrzeby telekomunikacji i rozpoczęto montaż podzespołów oraz osprzętu przyłączeniowego do central telefonicznych. Wiązało się to ze zmianą nazwy na TELKOM-SIMET.

Lata dziewięćdziesiąte to intensyfikacja kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz dalszy rozwój produkcji sprzętu elektrotechnicznego. W grudniu 1997 roku TELKOM-SIMET przekształca się w SIMET Spółka Akcyjna. Intensywny program mający dostosować jakość pracy firmy do warunków rynkowych zaowocował nadaniem w kwietniu 1999 roku Certyfikatu Systemu Jakości ISO 9001. Obecnie przedsiębiorstwo funkcjonuje w oparciu o najnowszą wersję Systemu Jakości ISO 9001 : 2000 oraz ISO 14001.

Początek XXI wieku to dalszy rozwój asortymentu i mocy produkcyjnych w obrębie osprzętu elektrotechnicznego. Wprowadzenie nowego typoszeregu złączek szynowych opartych na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych. Rozszerzenie typoszeregu puszek, tworząc tym samym najszerszą w tym asortymencie ofertę na rynku polskim. Dalszy rozwój współpracy z kooperantami krajowymi i zagranicznymi w zakresie produkcji gdzie do najważniejszych należą kooperacje z Philips Lighting i SAIA Burgess.

Firma SIMET S.A. prowadzi działalność w nowoczesnych halach produkcyjnych o łącznej powierzchni produkcyjno-magazynowej 17,6 tys. m2, zlokalizowanych na obrzeżu miasta Jelenia Góra o łącznej powierzchni gruntów 7,49 ha, których jest właścicielem.

Łącznie przedsiębiorstwo zatrudnia blisko 400 pracowników. Roczny obrót kształtuje się na poziomie blisko 9 mln Euro.

Simet S.A. jest największym w regionie Zakładem Pracy Chronionej zatrudniając ponad 200 pracowników niepełnosprawnych.

Aktualnie przedsiębiorstwo Simet S.A. funkcjonuje w oparciu o działalność w czterech zasadniczych obszarach:

  • Produkcja osprzętu elektrotechnicznego

  • Usługi komunalne

  • Kooperacja z partnerami zagranicznymi

  • Wytwarzanie specjalistycznych narzędzi dla potrzeb produkcyjnych

Produkcja osprzętu elektrotechnicznego jest zasadniczą częścią funkcjonowania przedsiębiorstwa. Simet SA jest wiodącym w Polsce producentem osprzętu elektrotechnicznego dla instalacji niskiego i średniego napięcia.

W szczególności produkowane są: złączki szynowe (gwintowe i samozaciskowe); listwy zaciskowe gwintowe termoplastyczne i termoutwardzalne, złączki porcelanowe, gwintowe i samozaciskowe; puszki elektroinstalacyjne (do pustych ścian, podtynkowe i naścienne).

Produkty te uzupełniane są w ofercie handlowej o wyroby innych producentów Polskich dla zapewnienia kompleksowości oferty handlowej. Prowadzona jest dodatkowo sprzedaż na zasadzie dealerskiej aparatury przepięciowej i odgromowej DEHN.

Wyroby wytwarzane przez SIMET S.A. posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa wg IEC i EN takie jak: VDE; GOST; ESČ; B oraz znak CE jak również dopuszczenia PRS; KDB; Energopomiary itd. - zgodne w większości z nowymi normami europejskimi.

Obszarem działania firmy SIMET S.A. jest cała Polska oraz eksport do Niemiec, Czech, Słowacji, Rosji, Estonii, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Węgier, Rumunii i Grecji.

ROZWIŃ OPIS
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT