5 mln złotych na usuwanie azbestu na Podlasiu

W kasie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgromadzono 5 mln zł, które są przeznaczone na usuwanie azbestu na Podlasiu. Wykorzystaniem tej kwoty zajmują się podlaskie samorządy.

5 mln złotych na usuwanie azbestu na Podlasiu

Wszystkie środki, które WFOŚiGW w Białymstoku przeznaczył na usuwanie azbestu, mają zostać rozdysponowane w latach 2011-2012. Według szacunków funduszu, w województwie podlaskim trzeba zutylizować 360 tys. ton materiałów, które były wykorzystywane głównie jako pokrycia dachowe.

"Ten projekt dzieli się na takie dwa warianty, jeden dotyczy zdjęcia tego eternitu z dachów i zutylizowania oraz transportu go w odpowiednie miejsce składowania, natomiast drugi dotyczy już zdjętego eternitu, który trzeba od tych ludzi zabrać" - tłumaczy Adam Kiełczowski, burmistrz Grajewa - miasta, które jest objęte programem finansowanym przez WFOŚiGW.

Usuwaniem azbestu na Podlasiu zajmują się wyspecjalizowane firmy, które są wyłaniane w postępowaniach przetargowych. Koszt demontażu 100 m2 szkodliwego pokrycia dachowego w tym regionie wynosi ok. 6 - 7 tys. zł. Właściciele domów, którzy są zainteresowani programem finansowanym przez WFOŚiGW, powinni złożyć wniosek o usunięcie azbestu w swoim urzędzie miasta lub gminy.

źródła: tvp.pl/bialystok, wfosigw.bialystok.pl
zdjęcie:  tvp.pl/bialystok

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT