45 mln zł na podziemny magazyn azbestu

W województwie lubelskim, w pustych wyrobiskach kopalni Bogdanka, powstanie  podziemny magazyn azbestu. Szkodliwy materiał, głównie w postaci eternitowych płyt dachowych, zostanie złożony na bezpiecznej głębokości. Środki na ten projekt, w wysokości 45 mln zł, pochodzą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

45 mln zł na podziemny magazyn azbestu

Władze kopalni Bogdanka od wielu lat były zainteresowane magazynowaniem azbestu w pustych wyrobiskach. Problemem jednak pozostawały kwestie finansowe. Utylizacja szkodliwego materiału musiała się opłacać zarówno kopalni, jak i gminom, które finansują usuwanie azbestu.

Jednak za sprawą środków ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, problemy z uruchomieniem podziemnego magazynu azbestu udało się przezwyciężyć. Porozumienie w tej sprawie podpisano 22 stycznia 2012 r. w Lublinie. Dzięki kwocie w wysokości 45 mln zł do 2016 r. uda się usunąć, a następnie zutylizować 10% z zalegającego obecnie szkodliwego materiału.

Projekt uruchomienia podziemnego magazynu azbestu w pustych wyrobiskach kopalni Bogdanka jest finansowany w 85% przez Szwajcarów. Natomiast reszta środków pochodzi z budżetu województwa lubelskiego. Niezwykle istotną częścią tego przedsięwzięcia będzie przeznaczenie 5 mln zł na budowę nowych pokryć dachowych.

Kwota ta trafi do osób, których nie stać na zakup nowego dachu. Dotychczas był to jeden z głównych powodów, dla którego np. rolnicy nie byli zainteresowani demontażem eternitowych płyt z budynków gospodarczych.

Nowatorska metoda utylizowania azbestu w podziemnym magazynie jest całkowicie bezpieczna dla środowiska. Szkodliwe materiały będą składowane 900 metrów pod ziemią, gdzie zostaną następnie zalane. Innowacyjna technologia została opatentowana przez kopalnię Bogdanka, dzięki czemu może ona na niej zarobić, sprzedając ją innym kopalniom.

Jak twierdzą władze kopalni Bogdanka, w pustych wyrobiskach można magazynować azbest z terenu całego kraju, a nawet innych państw europejskich - pod warunkiem, że transport tego typu materiału byłby opłacalny. Za każdą tonę przyjętego odpadu, kopalnia Bogdanka zarobi kilkadziesiąt złotych.

Jak szacują eksperci w Polsce zalega obecnie ok. 800 tys. ton eternitu. Niewykluczone jednak, że liczba ta jest nawet ponad dwukrotnie wyższa, gdyż duża część azbestowych pokryć dachowych została złożona na nielegalnych wysypiskach lub leży na wiejskich podwórkach. Przyjmując najgorszy scenariusz na polskich dachach może znajdować się nawet 2 mln ton eternitu. Szkodliwy materiał musi zostać zutylizowany do 2032 r.

źródło: lublin.gazeta.pl
zdjęcie: Wikipedia

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT