Włókno-cement we współczesnym budownictwie

Udowodniona rakotwórczość azbestu spowodowała, że na całym świecie zaczęto odchodzić od jego produkcji. Włókno-cement bywa błędnie utożsamiany ze szkodliwym azbestem. Mimo iż powszechnie niewiele o nim wiadomo, jest szeroko wykorzystywany do budowy dachów i elewacji.

Włókno-cement we współczesnym budownictwie

Włókno-cement, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, produkowany jest z naturalnych, neutralnych oraz bezpiecznych dla zdrowia i środowiska materiałów. Stanowi we współczesnym budownictwie podstawowy budulec między innymi dachów, elewacji, ścian zewnętrznych czy wewnętrznych. Jest całkowicie wolny od azbestu.

Proces odchodzenia od produkcji azbestu Skandynawia rozpoczęła w Europie już w latach siedemdziesiątych. Następnie dołączyły kolejne kraje. W gronie państw uwalniających się od tego problemu Polska znalazła się w 1997 r.

Mimo regulacji prawnych oraz wielu kampanii informacyjnych dotyczących szkodliwości azbestu, obecnie na terenie kraju znajduje się jeszcze około 15,5 mln ton wyrobów zawierających ten składnik. Wynika to głównie z obawy przed dużymi kosztami wymiany pokrycia azbestowego oraz braku wiedzy na temat innych możliwych rozwiązań.

Uzyskanie materiału zastępującego azbest i zachowującego przy tym jego właściwości, czyli alkalo- i kwasoodporność, niepalność do 1500°C, elastyczność i izolacyjność, trwało wiele lat i pochłonęło ogromne koszty.

"Pierwsze pozytywne rezultaty poszukiwania tworzywa posiadającego zalety azbesto-cementu, ale pozbawionego niebezpiecznych włókien, zaczęto osiągać w zachodniej Europie w połowie lat 80-tych. Efektem tych poszukiwań był materiał włókno-cementowy, do produkcji którego wykorzystano włókna z polialkoholu winylowego. Od tamtego czasu technologia uległa jednak znacznemu udoskonaleniu", mówi dyrektor techniczny z firmy Cembrit - Andrzej Konieczka.

Domek letniskowy z systemem dachowym EuroFala - CembritW produkcji włókno-cementu głównym składnikiem jest cement. Jego udział wynosi aż 81%. Cement odpowiada za wiązanie materiału oraz wytrzymałość końcową wyrobu. Drugi składnik to kreda. Jej zawartość we włókno-cemencie to 10%. Pełni rolę wypełniacza poprawiającego wygląd zewnętrzny oraz elastyczność. Umożliwia również poprawne przeprowadzenie procesu technologicznego.

Kolejnym składnikiem jest celuloza. W procesie wiązania cementu odpowiada za zapewnienie właściwej ilości wody. Stanowi także, w pewnym stopniu, zbrojenie materiału oraz poprawia jego elastyczność. Jako wypełniacz zwiększający gęstość stosuje się mikrokrzemionkę. Dzięki niej poprawia się szczelność i wytrzymałość włókno-cementu. Ostatnim składnikiem są włókna z polialkoholu winylowego, które służą do zbrojenia materiału oraz nadania mu odpowiedniej wytrzymałości.

Płytki dachowe Quadra - Cembrit"Główne zalety włókno-cementu to trwałość, niepalność i lekkość. Wykonane z niego materiały budowlane nie ulegają korozji i wykazują dużą odporność na zmieniające się warunki atmosferyczne, takie jak wahania temperatur, silne opady deszczu czy śniegu oraz negatywne oddziaływanie czynników biochemicznych. Materiały tego typu łatwo się montuje, a przy tym są przyjazne dla środowiska. Co ważne, nie wymagają także konserwacji", uzupełnia Andrzej Konieczka.

Zakres zastosowania włókno-cementu we współczesnym budownictwie jest bardzo szeroki. Z powodzeniem wykorzystywany jest w budownictwie mieszkaniowym, wypoczynkowym czy użyteczności publicznej, a także inwentarskim, rolniczym, przemysłowym oraz magazynowym.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy Cembrit, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcia: Cembrit

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT