Seminarium "Inwestycje w kolektory słoneczne wraz z dofinansowaniem..." już pod koniec marca

Już 25 marca br. w Warszawie będzie miało miejsce seminarium "Inwestycje w kolektory słoneczne wraz z dofinansowaniem; doświadczenia i plany wsparcia budowy kolektorów słonecznych" zorganizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej. Wydarzenie to odbędzie się podczas targów CENERG.

Seminarium "Inwestycje w kolektory słoneczne wraz z dofinansowaniem..." już pod koniec marca

Instalacje wykorzystujące energię słoneczną w celach grzewczych stają się w Polsce bardzo popularne i przestają być jedynie dobrem luksusowym. W kraju istnieje ok. 40 tys. użytkowników wykorzystujących kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej, głównie w domach jednorodzinnych oraz budynkach publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych i MŚP.

W 2009 r. wg danych Instytutu Energetyki Odnawialnej w Polsce sprzedano ponad 144 tyś. m2 kolektorów słonecznych. Ok. 70% wszystkich sprzedanych kolektorów słonecznych trafia do właścicieli domów jako elementy instalacji słonecznego przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu). Oznacza to, że tylko w ub. roku ok. 15 tys. rodzin zdecydowało się na praktyczne wykorzystanie energii słonecznej. W 2010 r. utrzymywało się także duże zainteresowanie budową kolektorów słonecznych w obiektach publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych. Zaczyna rosnąć zainteresowanie tego typu inwestycjami także w przemyśle i usługach.

Tematyka konferencji jest ściśle powiązana z finansowaniem inwestycji słonecznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oferując dotacje na zakup instalacji słonecznych dla właścicieli mieszkań jest obecnie najbardziej atrakcyjnym źródłem wsparcia finansowego dostępnego dla szerokiego grona zainteresowanych (właściciele domów, wspólnoty mieszkaniowe).

W czasie seminarium swoim doświadczeniem podzielą się banki udzielające kredytów z dotacją oraz instalatorzy na co dzień współpracujący przy ofercie dotacji z kredytem. Zaprezentowany zostanie nowy program dotacji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) - tzw. Polseff - dedykowany wszystkim OZE, w tym dużym instalacjom słonecznym budowanym na potrzeby MŚP. Nowy program pomocowy przeznaczony jest dla polskich przedsiębiorców, a jego głównym celem będzie wsparcie małych oraz średnich firm w projektach, mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej.

Poza tym, zostanie po raz pierwszy zaprezentowana oficjalnie ogólnopolska kampania "Europejskie Słoneczne Dni" promująca wykorzystanie energetyki słonecznej.

Seminarium "Inwestycje w kolektory słoneczne wraz z dofinansowaniem; doświadczenia i plany wsparcia budowy kolektorów słonecznych" adresowane jest do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych zakupem instalacji słonecznych, wspólnot mieszkaniowych, przedstawicieli sektora: instalatorów, dystrybutorów i producentów systemów słonecznych, banków uczestniczących w programie dotacji na zakup instalacji słonecznych NFOŚiGW oraz w programie Polseff.

Rejestracja uczestnictwa, program oraz pozostałe informacje o konferencji dostępne są na stronie portalu uruchomionego przez organizatora seminarium - Instytut Energetyki Odnawialnej. Na stronie portalu znaleźć można również ofertę banków i instalatorów oraz praktyczny kalkulator i program doboru instalacji.

Rejestracja uczestnictwa w konferencji trwa do dnia 17 marca br.

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
zdjęcie: Aneta Sadlik

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT