Konferencja "Komin 2011"

Konferencja "Komin 2011" adresowana jest do zarządców, spółdzielców i administratorów budynków mieszkalnych z całej Polski. Na program wydarzenia złożą się prelekcje i instruktaże obejmujące najważniejsze zagadnienia związane z instalacją, użytkowaniem i konserwacją instalacji spalinowych, wentylacyjnych i grzewczych.

Konferencja "Komin 2011"

W trakcie odbywającej się 19 kwietnia br. konferencji, zorganizowana będzie także wystawa prezentująca ofertę producentów kominów, systemów wentylacyjnych i grzewczych, a także działalność niekomercyjnych doradców i organizacji branżowych.

Patronat honorowy nad konferencją i wystawą "Komin 2011. Budownictwo mieszkaniowe. Bezpieczne odprowadzanie spalin, wentylacja naturalna i ochrona przeciwpożarowa" sprawują Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Instytut Techniki Budowlanej oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Partnerami organizacyjnymi wydarzenia są: Korporacja Kominiarzy Polskich, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, European Chimney Association oraz Międzynarodowe Forum Indywidualnego Ogrzewnictwa.

Program konferencji "Komin 2011. Budownictwo mieszkaniowe. Bezpieczne odprowadzanie spalin, wentylacja naturalna i ochrona przeciwpożarowa":

  • Podstawy prawne odprowadzania spalin, wentylacji, ogrzewania i ochrony przeciwpożarowej

- Wprowadzenie. "Ciepło jest ulotne…" Ogólnopolska kampania przeciw zaczadzeniom Stowarzyszenia "Kominy Polskie" - Paweł Sikora, Stowarzyszenie "Kominy Polskie",
- Zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzenia) w budownictwie mieszkaniowym. Przyczyny, skala zjawiska i środki zaradcze - Piotr Cembala, Stowarzyszenie "Kominy Polskie",
- Problemy z wentylacją i odprowadzeniem spalin w budynkach mieszkalnych - przyczyny, przepisy, zadania - Sławomir Pykacz, Instytut Techniki Budowlanej.

  • Praktyczne aspekty odprowadzania spalin, wentylacji i ogrzewania

- Kontrole i odbiory okresowe kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka - Marcin Ziombski, Korporacja Kominiarzy Polskich,
- Błędy w budowie kanałów wywiewnych wentylacji naturalnej, ciąg wsteczny - Tomasz Trusewicz, Stowarzyszenie Polska Wentylacja,
- Przegląd zagrożeń związanych z nieprawidłową eksploatacją przewodów kominowych i wentylacyjnych - Grzegorz Kotulek, Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

  • Prezentacja rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania spalin, wentylacji i ogrzewania:

- Nasady kominowe. Przegląd rozwiązań i ich zastosowanie - Marcin Rokita, Darco.
- System kaskadowy i system LAS - informacja o nowoczesnych rozwiązaniach kominowych - Michał Grochowski, Ontop.

- Badania stanu technicznego gazowych ogrzewaczy wody oraz poprawa bezpieczeństwa ich użytkowania - Zbigniew Tałach, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego; Grzegorz Czerski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Konferencję "Komin 2011" zakończy podsumowanie i dyskusja uczestników.

źródło i zdjęcie: kominypolskie.com.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT