III Targi Czystej Energii CENERG 2011

III Targi Czystej Energii CENERG 2011 jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone wyłącznie ekologicznym źródłom energii. Wydarzenie ma się stać impulsem do rozwoju rynku eko-energii na Mazowszu, w Polsce i środkowej Europie.

III Targi Czystej Energii CENERG 2011

Targi CENERG skupiają producentów i dystrybutorów urządzeń produkujących Odnawialne Źródła Energii. Jest to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone wyłącznie ekologicznym źródłom energii. Wydarzenie w założeniu ma się stać impulsem do rozwoju rynku eko-energii na Mazowszu, w Polsce i środkowej Europie.

Tematyka targów dotyczy przede wszystkim odnawialnych źródeł energii.

Przedstawione zostaną systemy grzewcze wykorzystujące OZE w tym: kotły, piece, kominki, kolektory słoneczne, klimatyzatory. Oprócz tego wystawa i warsztaty podczas targów dotyczyć będą czystych technologii węglowych, biomasy, biopaliw, biogazu, pelletów, systemów filtrujących, uzdatniania wody, recyklingu, energii wiatrowej i geotermii.

Odwiedzającymi targi są przedstawiciele zakładów energetycznych, samorządowcy, inwestorzy, projektanci, architekci, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, właściciele domów jednorodzinnych, przedstawiciele administracji szkół, szpitali, parafii i innych obiektów użyteczności publicznych, nauczyciele a także rolnicy, instalatorzy i inżynierowie budownictwa z całego kraju. Liczną grupę odwiedzających stanowią przedsiębiorcy zagraniczni, głównie ze wschodu Europy.

CENERG 2011 będzie towarzyszyć IX Targom ELEKTROTECHNIKA 2011 i XIX Targom ŚWIATŁO 2011.

Swoją popularność Targi zawdzięczają specjalnej formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii. Wydarzenia towarzyszące Wystawie CENERG promują urządzenia i innowacyjne technologie pozyskiwania energii z OZE przeznaczonych dla mieszkalnictwa, przemysłu, transportu oraz usług związanych z tą sferą wykorzystywania energii.

Podczas Targów CENERG 2011 zorganizowane zostaną następujące spotkania:

  • druga edycja seminarium "Nowoczesne systemy zarządzania energią w gminach (Efektywność energetyczna, zabezpieczenie dostaw energii cieplnej i elektrycznej oraz zmniejszenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych oraz gospodarstwach domowych)"
  • seminarium: "Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w polsce do roku 2020. Rola biomasy w Krajowym Planie Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych".
  • seminarium dotyczące finansowania inwestycji z zastosowaniem kolektorów słonecznych: "Inwestycje w kolektory słoneczne wraz z dofinansowaniem. Pomoc publiczna dla wsparcia instalacji kolektorów słonecznych"
  • seminarium: "Małe elektrownie wiatrowe i perspektywy ich rozwoju do 2020 roku".

Głównym zadaniem Targów CENERG 2011 i towarzyszących im imprez jest promowanie urządzeń i innowacyjnych technologii pozyskiwania energii z OZE przeznaczonych dla mieszkalnictwa, przemysłu, transportu oraz usług związanych z tą sferą wykorzystywania energii. Najlepszym rozwiązaniom technicznym i technologiom przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia targowe.

źródło i zdjęcie: cenerg.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT