Zabezpieczenie dachu przed skutkami opadów śniegu

Odpowiednie zabezpieczenie dachu przed negatywnymi skutkami opadów śniegu wymaga szeregu czynności na każdym z etapów budowania domu. Dobierając projekt oraz podczas budowy, trzeba pamiętać o osłonach przeciwśniegowych takich jak płotki czy śniegołapy.

Zabezpieczenie dachu przed skutkami opadów śniegu

W trakcie eksploatacji powinno się robić regularne przeglądy, by mieć pewność, że dach przed zimą jest w dobrym stanie. Gdy na połaci pojawi się dużo białego puchu, nie wolno zapomnieć o odśnieżaniu. Zastosowanie wymienionych środków to gwarancja, że nawet przy znacznych opadach śniegu dach pozostanie bezpieczny dla mieszkańców domu oraz osób przechodzących w jego pobliżu, a pokrycie nie ulegnie zniszczeniu.

Dach stromy zimą

Sposób przygotowania dachu do zimy zależy w dużej mierze od jego kształtu. W przypadku dachów stromych jednym z najpoważniejszych problemów jest brak kontroli nad masą śniegu, zsuwającą się z mocno nachylonej połaci. Naprzemienne opady deszczu oraz śniegu, częsta zmiana temperatury otoczenia, a w efekcie rozpuszczanie się spodniej warstwy śniegu i ponowne jej zamarzanie powodują, że pokrywa śnieżno-lodowa nabiera bardzo dużej wagi.

Jej spadanie poza połać stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla przechodzących w pobliżu osób - osuwający się w dużej masie śnieg może również uszkadzać znajdujące się pod krawędzią dachu samochody, a także rynny i inne elementy dachu, które znajdą się na jego drodze, takie jak kominki odpowietrzające. Z tego względu na dachach stromych powinno się stosować przede wszystkim dwa rodzaje zabezpieczeń przeciwśnieżnych: płotki i drewniane bale, montowane przy dolnej krawędzi dachu, które zatrzymają zsuwający się z połaci biały puch, oraz rozmieszczone na całej połaci śniegołapy, chroniące przed naporem śniegu inne elementy dachu, a tym samym dbające o jego trwałość.

Ochrona przed śniegiem na połaci

Zsuwający się po połaci śnieg może również uszkadzać elementy pokrycia dachu, które znajdą się na jego drodze. Dlatego uzupełnieniem osłon przeciwśnieżnych montowanych przy okapie są akcesoria rozmieszczane na całej połaci, takie jak śniegołapy. Ich zadaniem jest zatrzymanie lub rozdzielenie zsuwającej się masy śnieżnej na mniejsze części. Umiejscowienie śniegołapów jest związane z lokalizacją innych elementów dachowych. Przykładowo, aby zagwarantować skuteczną ochronę kominkom odpowietrzającym, należy umieścić śniegołapy bezpośrednio nad nimi. Decyzję o montażu śniegołapów powinno się podjąć przed układaniem dachówek na dachu, ponieważ konieczne będzie przybicie dodatkowej łaty.

Przeglądy

Kontrola stanu technicznego dachu jest ważna nie tylko w okolicach sezonu zimowego. Dach powinien być poddawany regularnym przeglądom minimum co 2-3 lata. Czasem na pozór drobna usterka może być przyczyną poważnego problemu, a wtedy nieunikniony stanie się kosztowny remont. Dach po przeglądzie, na którym zamontowane są osłony przeciwśniegowe przy okapie, a na połaci zastosowane śniegołapy, jest gotowy na początek śnieżnej zimy. To jednak nie koniec walki z białym zagrożeniem. Jeśli dach pokryje gruba warstwa śniegu, trzeba go usunąć.

źródło: informacja prasowa
zdjęcie: budujemy dom

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT