Słoneczny EkoKredyt wspiera rozwój instalacji solarnych

Na dachach polskich domów z roku na rok przybywa instalacji do pozyskiwania energii słonecznej. W 2012 r. może zostać ustanowiony nowy rekord liczby preferencyjnych kredytów udzielonych na ten cel. W Polsce entuzjastów takiej ekoenergetyki przybywa z miesiąca na miesiąc.

Słoneczny EkoKredyt wspiera rozwój instalacji solarnych

W swoim tegorocznym budżecie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował na dopłaty do kredytów wspierających zakup i montaż kolektorów słonecznych 104,4 mln zł. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel w latach 2010-2014 to 300 mln zł. Dotychczas wykorzystano 42,46% środków z dostępnej puli.

Słoneczny EkoKredyt wspiera rozwój instalacji solarnych

Dane NFOŚiGW oraz wyliczenia banków uczestniczących w projekcie świadczą o tym, że Polska jest otwarta na kolektory słoneczne. "Tylko od początku bieżącego roku do końca maja zgłosiło się do nas niemal 1300 osób zainteresowanych uzyskaniem Słonecznego EkoKredytu. To o ponad połowę więcej niż w analogicznym okresie roku 2011, kiedy takich wniosków odnotowaliśmy 840. To nie wszystko. Łączna wartość udzielonych przez nas kredytów wzrosła niemal dwukrotnie i z końcem maja osiągnęła już kwotę 18 mln zł", mówi Anna Żyła - główny ekolog BOŚ Banku.

Jednym z powodów rosnącego zainteresowania preferencyjnymi kredytami jest wysokość dopłat proponowanych przez NFOŚiGW. Fundusz finansuje nawet 45% wartości inwestycji obejmującej zakup i montaż kolektorów słonecznych. Warunkiem jest zaciągnięcie w jednym z sześciu pośredniczących banków kredytu, który zostanie częściowo spłacony przez państwo.

"Jeśli poniesiony przez nas koszt i udzielony kredyt stanowić będzie przykładowo 15 tys. zł, to dotacja z Narodowego Funduszu zwróci nam prawie 7 tys. zł. Sami będziemy spłacać w ratach pozostałe 8,25 tys. zł, które BOŚ może rozłożyć nawet na 8 lat", wyjaśnia Anna Żyła. Te optymistyczne dane pokazują wyraźny trend w naszych ekologicznych postawach.

Instalacje solarne dominują na Śląsku

Najbardziej nasłonecznionym regionem Polski jest południe. Województwo śląskie, małopolskie i dolnośląskie to regiony, w których już kolejny rok z rzędu najwięcej osób zgłasza się po kredyty na kolektory. "Od początku naszej współpracy z NFOŚiGW w BOŚ Banku udzielono ponad 4 tys. kredytów na ten cel. Więcej niż jedna piąta została zawarta na Śląsku. W tym roku liczba wniosków o Słoneczny EkoKredyt, które wpłynęły do naszych oddziałów w czterech południowych województwach wyniosła w zasadzie tyle samo, co w pozostałych regionach Polski łącznie", mówi Anna Żyła.

Sceptycy wyrażają obawę, że panele słoneczne funkcjonują wyłącznie w warunkach dużego nasłonecznienia. To jeden z ekologicznych mitów, bo kolektory pracują także przy zachmurzeniu, pochłaniając rozproszone promieniowanie słoneczne. Ciepło z kolektorów słonecznych można uzyskać przez cały rok. Największy stopień pokrycia zapotrzebowania na podgrzewanie wody ze względów oczywistych przypada na okres maj-sierpień i wynosi od 65 do ponad 75%.

Dopłaty oraz prognozowane oszczędności wynikające z inwestycji w panele słoneczne przynoszą wymierne korzyści. Z różnych obliczeń wynika, że instalacje solarne pozwalają ograniczyć o co najmniej 50% roczne zapotrzebowanie na energię zużywaną w celu otrzymywania ciepłej wody w budownictwie mieszkaniowym. Może to zmniejszyć opłaty nawet o tysiąc złotych w skali roku. Z tego powodu w ostatnim czasie obserwowane jest wzmożone zainteresowanie kredytami na kolektory. Pomysł ten powinien interesować szczególnie te osoby, które zużywają duże ilości ciepłej wody. Wówczas zaoszczędzone kwota jest wyższa, a zakup instalacji szybko się zwraca.

źródło: Informacja prasowa

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT