Transport i prawidłowe przechowywane blachy

Na trwałość i wytrzymałość pokrycia dachowego wpływ ma sam transport oraz sposób przechowywania materiału. Stosowanie się do kilku podstawowych zasad skutecznie zapobiegnie uszkodzeniu struktury i deformacji. Należy też pamiętać, że prawidłowy transport i bezpieczne przechowywanie są podstawą do uznania ewentualnej reklamacji.

Transport i prawidłowe przechowywane blachy

Prawidłowy rozładunek blachy trapezowej

Zaleca się wykorzystanie do tego celu zawiesi pasowych lub wózków widłowych z rozstawem wideł minimum 150 cm. Należy pamiętać, że podczas rozładunku materiały muszą być zabezpieczone przed porysowaniem oraz możliwością powstania wgnieceń. W przypadku, gdy nie dysponuje się wymienionymi wyżej urządzeniami, jedyną opcją pozostaje rozładunek ręczny. Niezbędna będzie obecność 4 osób. Na 1 metr bieżący arkusza powinna przypadać minimum 1 osoba. Arkusze należy przenosić pionowo. Zapobiegnie to odkształceniom materiału, a w konsekwencji nie będzie trzeba dodatkowo zabezpieczać dachu przed przeciekaniem.

Jak długo można przechowywać blachę?

Fabryczne opakowanie służy jedynie do zabezpieczenia blachy na czas transportu i krótkotrwałego składowania.

  • 2 dni od dostarczenia - w przypadku blachy ocynkowanej i alucynk w fabrycznych opakowaniach 
  • 3 tygodnie od dostarczenia - w przypadku blachy powlekanej w fabrycznych opakowaniach

Przed upływem tego terminu wszystkie blachy muszą być wyjęte z opakowań oraz wysuszone. Blachy ocynkowane oraz alucynk dodatkowo muszą zostać zabezpieczone warstwą oleju konserwującego.

Co zrobić, gdy zachodzi konieczność przechowywania blachy przed dłuższy czas? Wszystkie arkusze muszą zostać ułożone pod kątem minimum 3 stopni w zamkniętym pomieszczeniu na suchych drewnianych podkładkach znajdujących się minimum 20 cm od podłoża. Każdy arkusz musi być przełożony suchymi listewkami drewnianymi zapewniającymi swobodną cyrkulację powietrza. Tak zabezpieczone blachy mogą być składowane maksymalnie 6 miesięcy od daty produkcji. Blachy w pakietach i kręgach nie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, zmiennych temperatur, nawozów, kwasów i innych agresywnych substancji.

Maksymalny czas składowania poszczególnych modeli blach może się różnić między sobą. Zawsze należy zapoznać się z wytycznymi producenta dotyczącymi danego gatunku blachy. Fot. Hanbud

Zasady przechowywania blachy foliowanej

Przechowując blachę foliowaną należy zadbać o ochronę materiału przed wilgocią. W przypadku zawilgocenia folia ochronna musi zostać natychmiast zdjęta. Blachy foliowane mogą być składowane maksymalnie przez 3 miesiące w suchym, zamkniętym pomieszczeniu, które chroni przed wpływem promieniowania świetlnego. Użytkownik musi koniecznie usunąć folię ochronną przed montażem blachy.

źródło i zdjęcia: Hanbud

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT