Wodouszczelnienie oraz montaż płytek na tarasach i balkonach

Balkony i tarasy są podłożem szczególnie narażonym na różne niekorzystne oddziaływania. Zmienne warunki pogodowe (słońce, deszcz, mróz, a zwłaszcza gwałtowne skoki temperatury i wielokrotne przechodzenie pomiędzy temperaturami „0+” i „0-”) i związane z tym występowania dużych naprężeń i odkształceń stawiają szczególne wymagania wszystkim materiałom używanym do ich uszczelnienia i wykończenia.

Wodouszczelnienie oraz montaż płytek na tarasach i balkonach

Skuteczne rozwiązanie właściwego wodouszczelnienia

Brak zastosowania odpowiedniej izolacji, brak spadku, niewłaściwe rozmieszczenie dylatacji, złe profile okapowe, nieprawidłowy dobór płytek, zły wybór kleju i fugi oraz nie wykonanie lub złe wykonanie spoin (w tym spoin elastycznych) są najczęstszą przyczyną późniejszych problemów.

Mira jest duńskim producentem posiadającym w swojej ofercie produkty stanowiące skuteczne rozwiązanie właściwego wodouszczelnienia oraz montażu płytek na tarasach i balkonach. Rozwiązania mira gwarantują najwyższą pewność i bezpieczeństwo.

Podstawowym produktem wchodzącym w skład tarasowych i balkonowych rozwiązań wodouszczelnień jest bazująca na cemencie elastyczna masa wodoszczelna mira 4650 aqua-stop flexibel. W przypadku tarasów nad powierzchniami mieszkalnymi lub z ryzykiem wystąpienia przemieszczeń/pęknięć dodatkowym elementem konstrukcji jest wodo- i paroszczelna mata mira 4500 vapourmat. Uzupełnienie powyższego stanowią narożniki i taśmy systemowe montowane w narożach, na dylatacjach i w miejscach instalowania profili okapowych.

Przy pracach wykończeniowych tarasu lub balkonu warto pamiętać o:

  • Przygotowaniu podłoża (musi być czyste i zwarte). Luźne fragmenty usunąć, ewentualne widoczne części zbrojenia zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym, uzupełnić dziury i ubytki;
  • Wykonaniu spadku - minimum 1% w kierunku odpływu lub okapu. Najlepiej z masy pozwalających uniknąć reakcji alkaliczno-krzemionkowej (mira 6990 betodeck);
  • Wyborze dobrego systemu profili okapowych;
  • Właściwemu wykonaniu wodouszczelnienia - mira 4650 aqua-stop flexibel, mira 4500 vapourmat, mira vapourband;
  • Wyborze kleju posiadającego w swoim oznaczeniu klasy symbol „…S2” oznaczający klej wysoko odkształcalny (mira 3130 superfix - klasa C2TE S2, mira 3250 superplanfix – klasa C2E S2 )najlepsze na tarasy i balkony, lub „…S1” oznaczający klej odkształcalny (3110 unifix - C2TE-S1)- możliwy do zastosowania dla małych, jasnych płytek na powierzchni nie narażonej na długotrwałe nagrzewanie w wyniku bezpośredniego nasłonecznienia;
  • Układaniu płytek metodą „podwójnego klejenia”, lub przy użyciu kleju lekkorozpływnego (mira 3250 superplanfix), tak aby uzyskać 100% kontakt płytki z podłożem;
  • Pełnemu wypełnieniu spoin fugą klasy - CG2 WA (mira cempac, mira rusticplan); spoiny dylatacyjne wypełnić fugą silikonową (mira supersil);
  • Wykonywaniu prac w odpowiednich warunkach pogodowych i o właściwej ochronie powierzchni przed wpływami atmosferycznymi (w czasie wykonywania prac i w okresie wiązania produktów)

źródło i zdjęcia: Mira Polska

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE