Termo Organika sponsorem i uczestnikiem konferencji ENERGODOM 2022

W Krakowie odbyła się XIV-a naukowo-techniczna konferencja ENERGODOM 2022, zorganizowana przez Katedrę Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Politechniki Krakowskiej. Kongres obejmował wiele aspektów współczesnego budownictwa niskoenergetycznego, m.in. jakość środowiska wewnętrznego oraz zrównoważony rozwój w budownictwie. Termo Organika została sponsorem i aktywnym uczestnikiem imprezy, a jej eksperci przekazali uczestnikom wiedzę nt. zastosowania materiałów izolacyjnych ograniczających zużycie energii i redukujących emisję dwutlenku węgla.

Termo Organika sponsorem i uczestnikiem konferencji ENERGODOM 2022

Geneza konferencji, jej nazwa jak również historia od zawsze są związane z budownictwem niskoenergetycznym. Nie inaczej było i w tym roku. ENERGODOM 2022 obejmował tematykę związaną z budownictwem energooszczędnym, m.in. modelowanie i projektowanie komputerowe budynków i instalacji, izolacyjność termiczna i wilgotnościowa, pozyskiwanie energii odnawialnej, jakość środowiska wewnętrznego, zrównoważony rozwoju budownictwa, a także rewitalizację i termomodernizację substancji istniejącej.

- Zauważamy, że z edycji na edycję wzrasta znaczenie tematyki budownictwa energooszczędnego, np. poprzez rosnące wymagania formalno-prawne oraz coraz większe zainteresowanie społeczne związane z tego typu budownictwem. Rosnące koszty energii i braki surowców do ogrzewania domów w obecnym roku spowodowały, że główne przesłanie konferencji stało się jeszcze bardziej aktualne - mówi Krzysztof Krzemień, dyrektor ds. technicznych Termo Organiki.

- Nasza firma po raz kolejny została głównym sponsorem imprezy i aktywnie w niej uczestniczyła. Przekazaliśmy jej uczestnikom wiedzę nt. zastosowania materiałów izolacyjnych ograniczających zużycie energii i redukujących emisję dwutlenku węgla.

Program konferencji zawierał 50 zgłoszonych referatów z kilkunastu ośrodków krajowych. Komitet Naukowy konferencji będzie rekomendował publikację wybranych artykułów na łamach czasopism należących do medialnych partnerów konferencji.

Źródło i zdjęcie: Termo Organika

 

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT