Kupujesz lub wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź jego certyfikat energetyczny!

Od lat strategia Unii Europejskiej koncentruje się na redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz efektywnym zmniejszaniu konsumpcji energii w sektorze budowlanym, co jest regulowane przez specjalne dyrektywy. Polskie prawo, odzwierciedlając te unijne dyrektywy, wprowadziło ostatnio zmiany, które ustalają procedury tworzenia oraz udostępniania świadectw energetycznych dla budynków.

Kupujesz lub wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź jego certyfikat energetyczny!

Ekspert firmy Aluprof, promującej ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie, wyjaśnia czym jest certyfikat energetyczny, którego obowiązek sporządzania nałożyła na kraje członkowskie UE.

Obowiązkowy certyfikat energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający energochłonność budynków.

Certyfikat ten opisuje szczegółowo zapotrzebowanie danej nieruchomości na energię niezbędną do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i wentylacji, a w przypadku obiektów niemieszkalnych również oświetlenia. Inaczej mówiąc, na jego podstawie właściciel lub najemca może oszacować roczne zużycie energii w budynku, a co za tym idzie, określić potencjalne koszty związane z utrzymaniem budynku bądź lokalu – wyjaśnia Aleksandra Baksik, Brand & Sustainable Development Manager Aluprof.

Chociaż obowiązek tworzenia świadectw charakterystyki energetycznej jest obecny na rynku polskim od pewnego czasu, to istotne zmiany w tej materii przyniosła dopiero nowelizacja ustawy, która została przyjęta 28 kwietnia tego roku.

Obowiązek sporządzenia charakterystyki energetycznej spoczywa na właścicielu, zarządcy nieruchomości, osobie ze spółdzielczym własnościowym prawem lub spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu. Co ważne, jest to dokument niezbędny zarówno w momencie sprzedaży, jak i wynajmu. Warto podkreślić, że nie dotyczy to osób, które wykorzystują dany obiekt na własny użytek i nie zamierzają go sprzedawać lub wynajmować – podkreśla ekspert firmy Aluprof.

Od kwietnia obowiązujące zmiany wprowadziły bardziej rygorystyczne konsekwencje za nieprzestrzeganie przepisu.

Teraz, przekazywanie dokumentów nabywcy lub najemcy musi być zarejestrowane w akcie notarialnym transakcji kupna lub sprzedaży, a zaniedbanie tego wymogu może wiązać się z nałożeniem kary finansowej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej mogą wydawać tylko osoby posiadające stosowne uprawnienia, które powinny korzystać z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej przy jego sporządzaniu. Nowością jest opcja wydania certyfikatu zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, co stanowi znaczne ułatwienie.

Świadomy wybór oszczędności

Podstawowym zamierzeniem wprowadzenia wymogu wydawania świadectw charakterystyki energetycznej jest podnoszenie świadomości użytkowników o możliwościach osiągnięcia niższego zużycia energii w obiektach budowlanych oraz wspieranie postaw przyjaznych środowisku.

W obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej, cel ten zyskuje dodatkowy, ekonomiczny wymiar.

Potrzeba oszczędności i ograniczenia wydatków na utrzymanie nieruchomości motywuje do inwestycji w rozwiązania energooszczędne i preferowania budynków charakteryzujących się mniejszym zapotrzebowaniem na energię.

Na efektywność energetyczną wpływa nie tylko zastosowanie energooszczędnych sposobów ogrzewania budynku, ale również, a może przede wszystkim, wyeliminowanie potencjalnych strat ciepła. Jednym z elementów, przez które najczęściej ono ucieka jest stolarka otworowa. Dlatego też warto wybierać przeszklenia oraz drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła, np. te wykonane z trwałego aluminium charakteryzującego się wysokimi parametrami izolacyjności cieplnej. Na docenienie zasługują zwłaszcza rozwiązania dedykowane do budynków pasywnych, na przykład okna i drzwi w systemie MB-104 Passive firmy Aluprof, którego izolacyjność termiczna (UW) w przypadku okna otwieranego wynosi od 0,53 W/m2K. Doskonałym wyborem do tego typu obiektów mogą być również ściany słupowo-ryglowe MB-TT50 i MB-SR50N HI+ Aluprof, które uzyskały najwyższą możliwą klasę efektywności A+ w badaniu przeprowadzonym przez instytut PHI Darmstadt – najbardziej znaną instytucję promującą ideę budownictwa pasywnego – podsumowuje Aleksandra Baksik.

Aluprof - lider i innowator branży

Aluprof SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA — notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy produkcyjnej w branży aluminiowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w Europie i USA. Jest obecna w ponad 50 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki.

Firma dostarcza innowacyjne, energooszczędne i bezpieczne systemy aluminiowe przeznaczone do produkcji okien, drzwi, fasad i osłon przeciwsłonecznych dla branży budowlanej i konstrukcyjnej.

Zgodnie z hasłem „Let’s build a better future” Aluprof promuje ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie i wdraża odpowiedzialne działania m.in. na rzecz redukcji śladu węglowego.

Więcej informacji na stronie producenta: https://aluprof.com.


Źródło i zdjęcia: Aluprof

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT