VELUX laureatem w konkursie "Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2012"

Firma VELUX została laureatem w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu "Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2012". Wśród firm z sektora budowlanego została oceniona jako przedsiębiorstwo o najwyższych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs zorganizowano po raz drugi pod auspicjami Pracodawców RP.

VELUX laureatem w konkursie "Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2012"

konkursie "Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2012" wyróżniono firmy z siedmiu branż i sektorów gospodarki, które aktywnie promują i wdrażają najwyższe standardy, prowadząc swoją działalność w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu. Kandydatów, 36 firm które wzięły udział w tegorocznej edycji oceniały dwa gremia Rada Ekspertów oraz Kapituła Konkursu. Zasiadało w nich wielu ekspertów ds. CR, a także przedstawicieli poszczególnych branż. W ocenie brane było pod uwagę m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego, zapewnienie godnych warunków pracy oraz dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, dbałość o środowisko naturalne.

VELUX zwyciężył w swojej kategorii, gdyż firma w znacznym stopniu odpowiada na wyzwania branży przykładając szczególną uwagę do kwestii środowiskowych.  Firma jako cześć dużej międzynarodowej korporacji posiada standardy i procedury obowiązujące całą grupę., powiedziała Katarzyna Rózicka z Pracodawców RP, koordynator projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”.

Jesteśmy dumni, że nasze podejście do sposobu prowadzenia działalności jest doceniane przez organizacje branżowe i pracownicze. Jako firma, staramy się być dobrym sąsiadem i pracodawcą nie tylko w teorii, ale w codziennej pracy. Dlatego przykładamy tak duże znaczenie do odpowiedzialności w biznesie i zrównoważonego rozwoju, z którego korzyści mogą czerpać wszyscy nasi interesariusze., powiedziała Lidia Mikołajczyk-Gmur, Dyrektor Generalny VELUX Polska.

Organizatorem konkursu "Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2012" jest organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich), która jest największym i najstarszym stowarzyszeniem pracodawców w Polsce i obecnie skupia blisko 7500 firm, zatrudniających ok. 4 milionów pracowników. Jednym z celów Pracodawców RP jest popularyzacja i edukacja w zakresie CSR’u i odpowiedzialnego podejścia do biznesu, czego efektem jest coroczne wyłanianie firm prezentujących najwyższy poziom w tym obszarze.

Podczas uroczystej gali, 10 września 2012 r., w Warszawie nagrodę w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2012 odebrała Lidia Mikołajczyk-Gmur, Dyrektor Generalny VELUX Polska. W ubiegłych latach firma VELUX była wielokrotnie nagradzana, otrzymała m.in. takie tytuły jak: "Budowlana Marka Roku", "Certyfikat Wiarygodności Biznesowej", "Laur Klienta", czy "Superbrands".

źródło i zdjęcie: VELUX

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE