Jak wykonać nadproże łukowe?

Chciałbym się dowiedzieć, jak powinno się poprawnie wykonać łuk w przejściu o szerokości 120 cm. Ściana będzie murowana, nie chcę płyt gipsowych. Jak należy taki łuk zazbroić? Na co zwrócić uwagę?

Jak wykonać nadproże łukowe?

Gdzie sprawdzi się nadproże łukowe?

Sklepienia i nadproża łukowe nie wymagają zbrojenia, gdyż rozkład sił pochodzących od obciążenia powoduje jedynie naprężenia ściskające przenoszone na ściany. W przypadku nadproża wystarczy z wąskich desek, sklejki lub płaskowników stalowych ukształtować tzw. krążynę - szablon w kształcie łuku na którym układane są cegły na tzw. rąb. Spoiny między cegłami będą miały kształt zbliżony do trójkąta - u dołu węższe a na górze szersze.

Dla ułatwienia równego murowania można posłużyć się sznurem zamocowanym w środku średnicy łuku, względem którego układa się cegły. Bardzo ważne jest właściwe oparcie cegieł znajdujących się na krańcach łuku na murze. Trzeba je odpowiednio przyciąć, albo zastąpić elementami ukształtowanymi z dobrej jakości betonu.

To drugie rozwiązanie jest nawet korzystniejsze, jeśli mur wykonany jest z elementów o niezbyt dużej wytrzymałości, np. cegły dziurawki, betonu komórkowego. Można wówczas ukształtować szersze "stopy", które będą lepiej przenosić ciężar łuku i znajdującego się nad nim muru, na ściany. Powyżej sklepienia łukowego nadproże wypełnia się odpowiednio przyciętymi cegłami zgodnie z ogólnymi zasadami murowania.

Autor: Cezary Jankowski

 

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT