Jak zabezpieczyć dom przed pożarem?

Odpowiednie zabezpieczenie domu przed pożarem powinno być dla każdego kwestią priorytetową. Warto zapoznać się z najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów. Powinno wystarczyć zaledwie kilka zmian wprowadzonych na etapie budowy i w czasie użytkowania domu, by znacznie zminimalizować ryzyko utraty zdrowia i mienia.

Jak zabezpieczyć dom przed pożarem?

Dom jest miejscem, w którym każdy powinien czuć się bezpiecznie. Czasami jednak na skutek chwili nieuwagi cały dobytek może ulec zniszczeniu. Pożary domów wbrew pozorom nie należą do zjawisk wyjątkowo rzadkich. Gdy dojdzie do zaprószenia ognia, zagrożony jest nie tylko dom i przedmioty materialne, ale również przede wszystkim zdrowie i życie domowników.

Jakie są przyczyny powstawania pożarów?

Przyroda w niewielkim stopniu przyczynia się do powstawania pożarów. Mogą one być wywołane uderzeniem pioruna, niekiedy też na skutek długotrwałej suszy lasy i pola stanowią zagrożenie dla pobliskich domów.

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów wiążą się jednak z umyślnym bądź nieumyślnym działaniem człowieka. To np. umyślne podpalenie czy nieumyślne zaprószenia ognia, często na skutek zaśnięcia z zapalonym papierosem.

Pozostawione bez opieki dzieci również mogą wzniecić ogień. Ryzyko istnieje też w przypadku naprawiania czy przerabiania instalacji elektrycznych przez niedoświadczone osoby. Do pożaru doprowadza nieprawidłowe korzystanie z urządzeń grzewczych, takich jak kominki, piece kaflowe oraz promienniki elektryczne.

Wśród przyczyn można także wymienić pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciągłej (ogrzewaczy, kuchenek czy czajników), nieostrożne prowadzenie prac remontowych (przede wszystkim spawania i szlifowania), jak również trzymanie substancji łatwo palnych (butli gazowych, olejów, farb, rozpuszczalników) blisko źródeł ciepła i ognia.

Jak zabezpieczyć dom przed pożarem?

Znając przyczyny powstawania pożarów w domach i mieszkaniach można zastanowić się nad sposobami na ich uniknięcie. By zabezpieczyć dom przed pożarem, należy wybierać ognioochronne materiały budowlane.

Należą do nich m.in. pianki ognioochronne czy odporne na ogień folie okienne. Przydatne będą również uszczelniacze ognioodporne, które nie zajmą się ogniem w razie wystąpienia pożaru. Nie wolno oszczędzać na swoim bezpieczeństwie. Zadbaj o uziom fundamentowy oraz instalację odgromową.

Wśród działań profilaktycznych można wymienić zaopatrzenie się w gaśnice i koce gaśnicze. Drewno i materiały łatwopalne nie powinny być składowane w domu i bezpośrednio w jego pobliżu.

Zamontuj czujniki przeciwpożarowe, takie jak inteligentny czujnik gazu, inteligentny czujnik temperatury i inteligentny czujnik dymu. Zadbaj również o dobre ubezpieczenie domu. Świetną opcją może być zakup drabiny ewakuacyjnej. Załóż krany ogrodowe, które przydadzą się w przypadku konieczności ugaszenia ognia.

Niepalne materiały wykończeniowe i budowlane

Jak już wspomniano wyżej, podczas budowy domu należy zadbać o wybór niepalnych materiałów wykończeniowych i budowlanych. Podstawowym kryterium doboru jest reakcja na ogień poszczególnych materiałów.

W podstawowej klasyfikacji europejskiej wyróżnia się 7 klas oznaczonych literami od A do F. Najwyższa klasa, A1, oznacza materiały niepalne, A2 – prawie niepalne, natomiast do najniższej, F, przypisane są wyroby mocno zwiększające siłę pożaru i przyspieszające jego rozwój.

Klasy te można znaleźć w kartach produktu konkretnych materiałów. Klasą A1 określa się m.in. ceramikę, silikaty, bloczki betonowe i wełnę skalną. Warto mieć na uwadze, że powszechnie wykorzystywany styropian nie jest niepalny. Na ogół posiada klasę E, a w trakcie pożaru może się topić. Warto zastosować niepalne tynki gipsowe, które dodatkowo wpływają na korzystny mikroklimat w pomieszczeniach.

Przegląd i czyszczenie instalacji kominowej

By zabezpieczyć dom przed pożarem, rób przeglądy kominiarskie. Regularne przeglądy są obowiązkiem prawnym. Powinny być przeprowadzane minimum raz w roku. Jeśli nieruchomość jest ogrzewana paliwem stałym, czyszczenie przewodów kominowych powinno mieć miejsce 4 razy w roku.

Jeśli ogrzewa ją paliwo ciekłe, przeglądy są wymagane dwukrotnie w ciągu roku. Konieczność czyszczenia kominów jest jednak przede wszystkim kwestią bezpieczeństwa. Przegląd jest złożonym procesem, na który składa się badanie techniczne przewodów, sprawdzanie drożności i szczelności komina oraz przeczyszczenie wraz z udrożnieniem przewodów.

Jeśli wykryte zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości, kominiarz przedstawi konieczne do podjęcia działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa domowników. Na koniec badania tworzony jest protokół kominiarski, który powinien podpisać zarówno kominiarz, jak i właściciel bądź zarządca danej nieruchomości. Za brak przeprowadzenia kontroli grozi mandat w wysokości nawet 500 zł.

Przegląd instalacji elektrycznej

Przeglądy instalacji elektrycznych nie tylko zapewniają bezpieczeństwo pod kątem zagrożeń pożarowych, ale również są istotne w kontekście zagwarantowania sprawności użytkowanych urządzeń technicznych. Okresowe przeglądy i w tym przypadku są regulowane przepisami prawa.

Obiekty budowlane w czasie użytkowania muszą być poddane kontroli stanu technicznego oraz przydatności użytkowej minimum raz na 5 lat. Na częstotliwość wykonywania przeglądów ma wpływ m.in. wiek instalacji elektrycznej, stopień narażenia jej na działanie czynników zewnętrznych, przeznaczenie obiektu budowlanego, jak również wynik poprzedniej kontroli.

Przegląd można podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich jest związany z oględzinami instalacji, a kolejny z czynnościami związanymi z dokonywaniem prób oraz pomiarów instalacji elektrycznej z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej.

Technologia Smart Home chroni przed pożarem

W nowoczesnych domach można spotkać coraz więcej inteligentnych urządzeń, które zapewniają przede wszystkim wyższy komfort życia. Udogodnienia są jednak związane nie tylko z wygodą, ale i bezpieczeństwem domowników.

Całym systemem zarządza centralka. Jeśli w domu wykorzystywane są czujniki, stanowi ona połączenie między nimi, a routerem Wi-Fi. Dzięki temu można nimi sterować np. przy pomocy aplikacji mobilnej i na bieżąco otrzymywać informacje na temat tego, co dzieje się w domu.

Jeśli czujniki wykryją usterkę, wyślą nie tylko sygnał dźwiękowy, ale również powiadomienie na telefon. Dostępne są m.in. czujniki czadu, czujniki zalania, czujniki ruchu czy czujniki dymu. Technologia Smart Home może więc realnie przyczynić się do ochrony przeciwpożarowej.

Inteligentne czujniki dymu, gazu i temperatury

Inteligentne czujniki wyróżniają się dużą funkcjonalnością i stanowią niezbędny element tzw. inteligentnego domu. Mogą one zostać włączone do opisanego wyżej systemu Smart Home. Sensory odpowiadają za monitorowanie konkretnych parametrów w domu i działają przez cały czas.

Czujnik dymu monitoruje powietrze w mieszkaniu i po wykryciu zagrożenia natychmiast włącza alarm dźwiękowy, wizualny lub oba naraz. Na tej samej zasadzie działają czujniki gazu, które weryfikują, czy jego stężenie w powietrzu nie zostało przekroczone.

Czujniki temperatury są wielofunkcyjne, wykrywają zarówno zbyt wysoką temperaturę, jak i mogą zareagować wtedy, gdy spadnie ona zanadto – uruchamiają wówczas automatycznie ogrzewanie.

Co robić, gdy pożar wybuchnie?

Wybuch pożaru związany jest na ogół z falą paniki, dlatego pierwszym krokiem powinna być próba opanowania emocji i oceny sytuacji. Nie ma na to jednak wiele czasu. Jeśli ogień szybko się rozprzestrzenia, opuść natychmiast budynek i pomóż w tym pozostałym domownikom.

Nie zamykaj drzwi na klucz i w miarę możliwości odetnij dopływ prądu. Nie trać wiele czasu na ratowanie rzeczy osobistych – ogień może odciąć drogę ucieczki. Urządzeń elektrycznych nie wolno polewać wodą, tak samo jak nie wolno otwierać okien. Ogień może zacząć rozprzestrzeniać się jeszcze bardziej na skutek podmuchów wiatru.

Jeśli w pomieszczeniu znajduje się duża ilość dymu, najlepiej jest poruszać się na czworaka zabezpieczając drogi oddechowe przy pomocy kawałka materiału bądź chusteczki. Następny krok to oczywiście kontakt ze strażą pożarną. Najlepiej zapisać numer 998 w telefonie, by nie zapomnieć go w przypływie paniki.

Dzwoniąc na numer alarmowy 998 lub 112 trzeba się przedstawić, podać nazwę palącego się obiektu i adres. Nie wolno odkładać słuchawki do momentu przyjęcia zgłoszenia. Następnie powiadom wszystkie osoby w okolicy lub w budynku o niebezpieczeństwie.

Jeśli ogień nie jest duży, możesz spróbować go ugasić, np. gaśnicą. Człowiekowi poszkodowanemu przez ogień trzeba natychmiast udzielić pomocy kładąc go na ziemi i okrywając kocem oraz ubraniami, a następnie dzwoniąc po pogotowie.

Podsumowanie

Pożary w domach i mieszkaniach zdarzają się stosunkowo często. Najczęściej wybuchają na skutek umyślnych bądź nieumyślnych działań człowieka. Warto wiedzieć, w jaki sposób im zapobiegać i zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi postępowania na wypadek wystąpienia pożaru.


źródło i zdjęcia: FAKRO

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT