Produkty

Kontakt do producenta:  Koss
Centrale rekuperacyjne serii VX-2000
Centrale rekuperacyjne serii VX-2000
Centrale rekuperacyjne serii VX-2000 to najnowocześniejsze centrale produkowane w technologii jakiej nie można spotkać na rynku polskim.
Zbudowane są na zasadzie modułowej, a kształtki wypełniające przestrzeń obudowy są wykonane z najnowocześniejszego styropianu. Wyposażone są w wymiennik standardowy krzyżowy konstrukcji własnej firmy KOSS, zbudowany z płycin poliwęglanowych wyjątkowo odpornych na czynniki zewnętrzne i temperaturę co oznacza, że trwałość tego wymiennika jest praktycznie nieograniczona w porównaniu z wymiennikami aluminiowymi, które w miarę upływu czasu niszczeją.
Sprawność tychże wymienników nie przekracza 80%. Natomiast sprawność do 96% posiadają najnowocześniejsze w klasie central rekuperacyjnych wymienniki krzyżowo-przeciwprądowe. Jest to także konstrukcja firmy KOSS, uwzględniająca ostatnie trendy w wysokich sprawnościach central rekuperacyjnych.
Konstrukcja tego wymiennika posiada prawie 7 razy większą powierzchnię wymiany w porównaniu z wymiennikiem krzyżowym.
Kategorie produktu
Rekuperatory
Inne produkty w kategorii Rekuperatory