Produkty

nVent Thermal Polska
nVent Thermal Polska
Ul.Cybernetyki  19, 02-677  Warszawa (woj. mazowieckie)
Tel. +48 22 331 29 50
www.nventthermal.pl
Samoregulujące równoległe przewody grzejne XTV
Samoregulujące równoległe przewody grzejne XTV

Samoregulujące przewody grzejne marki Raychem składają się z dwóch ułożonych równolegle żył osadzonych w rdzeniu grzewczym wykonanym z przewodzącego polimeru. Dzięki usieciowaniu za pomocą promieniowania, rdzeń zachowuje niezawodność przez długi czas.

Przewód grzejny Raychem XTV to równoległy, samoregulujący przewód ogrzewania elektrycznego używany zazwyczaj do zabezpieczenia przed zamarzaniem i utrzymywania temperatury procesowej dla rur i zbiorników poddawanych czyszczeniu parą. Przewód ten może być również używany do zabezpieczenia przed zamarzaniem rur o dużych średnicach oraz do zastosowań ogrzewania elektrycznego wymagających odporności na wysoką temperaturę ekspozycji. Przewody grzejne Raychem XTV są w stanie wytrzymać utrzymywane temperatury do 120°C z okresowymi krótkotrwałymi ekspozycjami na temperaturę do 250°C.

  • Bezwarunkowa klasyfikacja temperaturowa upraszcza projektowanie w lokalizacjach zagrożonych wybuchem
  • Możliwość wielokrotnego krzyżowania się bez niebezpieczeństwa przegrzania
  • Możliwość używania w zastosowaniach o wysokich temperaturach ekspozycji pozwala na czyszczenie parą
  • Odporność na temperaturę utrzymania 121ºC (250ºF)
  • Jednorodna temperatura wzdłuż całej rury w wyniku efektu samoregulacji powodującego kompensację miejscowych strat ciepła i wahań napięcia
  • Możliwość przycięcia na wymiar upraszcza projektowanie skomplikowanych układów rur
  • Skrócenie czasu instalacji dzięki najnowocześniejszym zestawom połączeniowym
  • Zasada samoregulacji zapewnia wydajną pracę systemu i oszczędność energii, a w efekcie zmniejszenie kosztów pracy
Kategorie produktu
Ogrzewanie podłogowe / płaszczyznowe
Pozostałe produkty firmy nVent Thermal Polska
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT