Produkty

Kontakt do producenta:  IMI Hydronic Engineering
Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny do regulacji płynnej​ TA-Modulator
Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny do regulacji płynnej​ TA-Modulator

TA-Modulator jest nowym, niezależnym od ciśnienia, bardzo precyzyjnym zaworem regulacyjnym zapewniającym doskonały komfort. Zawór przeznaczony jest do proporcjonalnego lub 3-punktowego sterowania dla wszystkich zastosowań wymagających zapewnienia doskonałego komfortu cieplnego i znacznych oszczędności energii.

Nowa wkładka zaworowa o unikalnie ukształtowanej charakterystyce EQM (zgłoszony patent) daje wyjątkową precyzję regulacji, nawet przy bardzo małych przepływach. TA-Modulator działa również idealnie przy przewymiarowanych odbiornikach, które wymagają znacznie mniejszego przepływu niż początkowo żądany.

Skok roboczy jest do 6 razy większy od skoku zaworów z charakterystyką liniową pracujących przy tym samym przepływie. TA-Modulator jest kompatybilny z mniej kosztownymi liniowymi siłownikami elektromotorycznymi lub elektrotermicznymi i pozwala zaoszczędzić do 18% energii.

W przeciwieństwie do innych zaworów na rynku, na TA-Modulator można zmierzyć zarówno ciśnienie, jak i rzeczywisty przepływ przez zawór. Funkcjonalność instalacji jest łatwiejsza do sprawdzenia przed przekazaniem do eksploatacji, łatwiejsze jest właściwe ustawienie pompy w celu zminimalizowania kosztów energii oraz prostsze jest lokalizowanie ewentualnych błędów lub usterek.


Kategorie produktu
Zawory
Pozostałe produkty firmy IMI Hydronic Engineering
Inne produkty w kategorii Zawory