Realizacja zrównoważonej inwestycji w świetle przepisów prawa

7 września 2011 r. w siedzibie Fundacji Stefana Batorego w Warszawie odbędzie się seminarium "Zrównoważone prawo - obecne regulacje prawne w obliczu przyszłych zmian narzuconych prawem unijnym". W czasie seminarium zostaną omówione prawne aspekty realizacji zrównoważonych inwestycji.

Realizacja zrównoważonej inwestycji w świetle przepisów prawa

W pierwszej części seminarium, która została zatytułowana "Zrównoważona inwestycja w świetle przepisów prawa", prelegenci omówią obowiązujące przepisy prawa i ryzyka prawne, które są związane z realizacją tego typu inwestycji. Zaprezentowana zostanie również analiza porównawcza polskich oraz zagranicznych norm prawnych w tym zakresie.

W dalszej części seminarium odbędą się trzy panele dyskusyjne. Prelegenci biorący w nich udział będą debatować na temat obowiązków i uprawnień inwestorów oraz organów administracji państwowej. Zostanie podjęta także problematyka wykorzystania ekologicznych materiałów budowlanych w budownictwie zrównoważonym. Jedną z najciekawszych części seminarium będzie case study zrealizowanych zrównoważonych inwestycji.

Notatka z przebiegu seminarium:

Podczas seminarium prelegenci wskazywali na konieczność wspierania rozwoju zrównoważonych inwestycji budowlanych przy użyciu odpowiednich instrumentów prawnych. W tym celu Unia Europejska wypracowała pewne rozwiązania, z których najważniejszym wydaje się Dyrektywa 2010/31/UE. Najważniejsze założenia tego dokumentu to:

  • zmniejszenie do 2020 r. emisji CO2 i energochłonności o 20% w stosunku do 1990 r.;
  • wprowadzenie nowych wytycznych w prawie budowlanym, zgodnie z którymi od 09.07.2013 r. każdy nowy budynek będzie musiał spełniać normy minimalnej charakterystyki energetycznej. Na osiągnięcie tej normy zarządcy budynków będą mieli czas do końca 2018 r. (budynki strefy budżetowej) oraz do końca 2020 r. (reszta budynków);
  • opracowanie nowej metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków;
  • opracowanie nowych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynków.

Adaptacja prawa unijnego powinna mieć miejsce w następujących obszarach ustawodawstwa krajowego: prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego oraz prawa gospodarowania nieruchomościami. Realizacja zrównoważonej inwestycji budowlanej powinna zapewnić korzyści inwestorowi przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu takiej inwestycji na środowisko naturalne i społeczeństwo - zgodnie twierdzili prelegenci seminarium.

źródło i zdjęcie: prospectsinpoland.com

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT