Zmiany w ustawie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Wchodząca w życie 11 lutego 2012 r. nowelizacja przepisów dotyczy głównie kierowników zamawiających i specjalistów do spraw zamówień publicznych. Zagadnienia obejmujące nowy zakres odpowiedzialności w aspekcie przygotowywania i prowadzenia postępowań przetargowych omawiane będą podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Zamówień Publicznych.

Zmiany w ustawie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Rozpoczęcie obowiązywania nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych poszerzy zakres czynności będących naruszeniem dyscypliny. Dotyczy to głównie przygotowywania postępowań przetargowych i wykorzystywania środków, w tym dotacji z Unii Europejskiej.

Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z naruszeniami przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych obejmą:

 1. Rozszerzenie kręgu osób prowadzących czynności przewidziane w przepisach Prawa zamówień publicznych, które będą ponosiły odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansowej. Będą to także osoby, którym zamawiający udzielił pełnomocnictwa do przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Ustanowienie odpowiedzialności osób wykonujących obowiązki na podstawie ustawy, lub którym je powierzono w zakresie, w jakim ich działania lub zaniechania mogą być naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność poniosą pracownicy zamawiającego oraz osoby, którym zlecono dokonanie określonych czynności na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych.
 3. Rozszerzenie zakresu czynów związanych z udzielaniem zamówień publicznych, które stanowią naruszenie finansowej dyscypliny.
 4. Zwiększenie odpowiedzialności kierownika zamawiającego za zaniedbanie lub niewypełnienie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej dotyczącej zamówień publicznych. Będzie on ponosił odpowiedzialność także za czynności naruszające dyscyplinę finansów publicznych przez osobę nieupoważnioną do ich wykonania. Kierownik zamawiającego będzie odpowiadał za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków dotyczących zarządczej kontroli w jednostce sektora finansów publicznych.

W pierwszym półroczu 2012 r. Urząd Zamówień Publicznych przygotowuje kolejną nowelizację ustawy i zmiany w dotychczasowych procedurach. Warto więc uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Na co zwrócić uwagę przygotowując dokumentację przetargową, by nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
 • Jak powinna wyglądać kontrola pracy w dziale zamówień, nowy regulamin postępowań przetargowych w urzędzie i warunki formalno-prawne powołania oraz funkcjonowania Komisji Przetargowej?
 • Co powinna zawierać prawidłowo przygotowana dokumentacja dla postępowań ze środków z UE?
 • W jaki sposób zweryfikować wykonawców i umowę na realizację zamówień ze środków z UE, by nie narażała zamawiającego na utratę dotacji?
 • Jak przygotować się do kontroli dokumentacji ze strony UZP oraz NIK i z jakich uprawnień może korzystać kontrolujący i kontrolowany?

V Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych omawiająca nowelizację ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych odbędzie się 16 lutego 2012 r. w Warszawie. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są specjaliści ds. zamówień publicznych, kierownicy działów zamówień publicznych, kierownicy jednostek administracji publicznej oraz niezależni eksperci z zakresu zamówień publicznych.

Konferencja będzie podzielona na dwie sesje. Sesja I złożona będzie z części wykładowej, połączonej z panelem dyskusyjnym. Szczegółowych odpowiedzi na pytania udzielać będą przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższej Izby Kontroli oraz eksperci i konsultanci. W sesji II odbędą się praktyczne warsztaty.

Podczas konferencji uzyskać będzie można informacje o planowanych zmianach w ustawie Pzp w 2012 r. Uczestnicy dowiedzą się wszystkiego na temat nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz poznają najczęstsze błędy stwierdzane przez Departament Kontroli UZP przy realizacji zamówień. Przedstawione zostaną najnowsze doniesienia o elementach postępowania szczególnie sprawdzanych podczas kontroli.

Jako prelegenci na V Ogólnopolskiej Konferencji Zamówień Publicznych wystąpią:

 • Andrzej Górny - Najwyższa Izba Kontroli;
 • Jacek Jerka - prawnik, członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
 • Andrzej Kaliński - radca prawny, były arbiter UZP, autor publikacji w poradnikach "Prawo zamówień publicznych" Wydawnictwa FORUM;
 • Józef Edmund Nowicki - właściciel kancelarii specjalizującej się w kontroli i doradztwie z zakresu zamówień publicznych, autor publikacji w poradnikach "Prawo zamówień publicznych";
 • Arkadiusz Szyszkowski - prawnik, autor komentarzy do Ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji w poradnikach "Prawo zamówień publicznych".

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się w serwisie internetowym organizatora: centrumkompetencji.pl.

źródło: centrumkompetencji.pl, uzp.gov.pl
zdjęcie: centrumkompetencji.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT