Jak wykonać lukarnę?

Podstawowe zadanie lukarny jest dość proste. Chodzi o zapewnienie użytkownikom poddasza kontaktu wzrokowego ze światem zewnętrznym. Okna połaciowe, mimo że znakomicie doświetlające przestrzeń, do tej funkcji nadają się bardzo słabo. Realizacja tego zadania możliwa jest jednak na bardzo wiele sposobów, od najprostszych i najtańszych, przez nieco bardziej skomplikowane aż do tzw. wolich oczu - niezwykle efektownych, ale również ogromnie skomplikowanych wykonawczo i konstrukcyjnie.

Jak wykonać lukarnę?

MFP-14-01

Ze względu na swoją konstrukcję lukarna jest z reguły niezależnym elementem połączonym z konstrukcją dachu. W tym wypadku elementami wspólnymi dla konstrukcji połaci dachowej i lukarny jest płatew na której opiera się dach lukarny i murłata stanowiąca jednocześnie podwalinę pod jej ścianę frontową.

 1. Murłata
 2. Płatew
 3. Krokwie połaci dachowej
 4. Krokwie lukarny
 5. Główne słupki lukarny
 6. Słupki stanowiące konstrukcję ścian bocznych
 7. Oczep
 8. Dodatkowe krokwie stanowiące podstawę ścian bocznych lukarny. Zdwojenie krokwi jest niezbędne aby zapewnić podparcie skraju połaci dachu.

 

MFP-14-02

Po wykonaniu ścian lukarny można przystąpić do wykonania pokrycia dachu.

 1. Ściany boczne wykonane w technologii szkieletowej. Patrz: http://www.designerer.com/artykul/40/w-technologii-szkieletu-drewnianego-.html
 2. Pełne pokrycie połaci dachowej z płyty MFP. Patrz: http://www.designerer.com/artykul/30/szczelne-poszycie-polaci-dachowej.html
 3. Izolacja termiczna dachu - należy zadbać o zachowanie ciągłości między ociepleniem połaci dachowej i ścian lukarny.
 4. Widoczne końcówki oczepu.
 5. Sposób rozwiązania połaci dachu poniżej lukarny zależy wyłącznie od preferencji estetycznych inwestora i projektanta.

 

MFP-14-03

Newralgicznymi punktami każdej lukarny są obróbki blacharskie gwarantujące szczelność w miejscach załamywania się połaci, na okapach, gzymsach i przy rynnach. Na ich wykonanie należy zwrócić szczególną uwagę.

 1. Wiatrownice zapewniające szczelność bocznych krawędzi połaci
 2. Obróbki pasa rynnowego
 3. Wykończenie kalenicy. Patrz: http://www.designerer.com/artykul/76/wentylacja-dachu.html
 4. Załamanie połaci
 5. Rzygacz - przy niewielkiej powierzchni daszku nad lukarną może się okazać, że do odprowadzenia z niego wody opadowej nie są potrzebne dodatkowe rury spustowe, a jedynie tzw. rzygacze odprowadzające ją na połać dachową poniżej.
 6. Deskowanie okapu. Patrz: http://www.designerer.com/artykul/111/okap-a-wentylacja-dachu.html
 7. Od wewnątrz poddasze również może być wykończone za pomocą płyty MFP. Patrz: http://www.designerer.com/artykul/42/sciany-i-stropy-poddasza.html


Płyta budowlana MFP jest materiałem o bardzo szerokim zastosowaniu, od szalowania fundamentów po... zabawki dla dzieci. Opisy licznych przykładów jej wykorzystania w inżynierskim opracowaniu można znaleźć na blogu www.designerer.com w zakładce dodatek specjalny: budownictwo.

źródło i rysunki: Designerer.com
zdjęcie otwierające: Pfleiderer

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT