Gamrat SA staje się firmą międzynarodową

Firma Gamrat SA, której nadrzędnym celem jest nie tylko jakość i udoskonalanie produktów, ale również nieustanne dążenie do rozwoju, podpisała w dniu 06 grudnia 2012 umowę przedwstępną z bułgarską spółką Devorex Ldt. z siedzibą w Plovdiv.

Gamrat SA staje się firmą międzynarodową

Przedmiotem umowy przedwstępnej jest nabycie 90% udziałów w spółce Devorex Ltd. za łączną kwotę 7.762.500 EUR (słownie euro: siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset EUR) z prawem do nabycia w przyszłości pozostałych 10% udziałów. Zawarcie końcowej umowy ma nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. Po podpisaniu umowy nastąpi pełna synergia pomiędzy firmami, a firma Gamrat SA stanie się firmą o zasięgu międzynarodowym.

Firma Devorex Ldt. została założona w 2004 roku z zamiarem stworzenia innowacyjnej firmy, która spełniałaby oczekiwania klientów w sferze wodnej. Od momentu powstania, Devorex cały czas się rozwija, udoskonala i rozszerza asortyment produkcyjny. Firma Devorex Ltd. jest liderem na rynku bułgarskim i rumuńskim. Jej produkty są szeroko prezentowane przez wiodących sprzedawców detalicznych i hurtownie materiałów budowlanych. Firma posiada własne oddziały handlowe oraz bardzo dobrze rozwiniętą sieć dystrybucyjną w ponad 20 krajach w Europie, Azji i Afryce. Od kilku lat współpracują z największymi sieciami materiałów budowalnych takimi jak: Praktiker, BauMax, OBI, Leroy Merlin. Devorex i jego produkty były kilkukrotnie nagrodzone za innowacyjność i wzornictwo, m.in. 3 złote medale Międzynarodowych Targów Technicznych w Plovdiv.

W asortymencie Devorex znajdują się m.in.: systemy rynnowe, w tym najnowszy system Prime składający się z trzech warstw pokrycia, systemy odwodnień liniowych, rury polipropylenowe, przeznaczone do wyposażeń sanitarnych i uzdatniania wody pitnej, jak również wewnętrznych instalacji do ogrzewania budynków mieszkalnych, przemysłowych i administracyjnych oraz systemy rur kanalizacyjnych, przeznaczone do wewnętrznych i zewnętrznych instalacji.
Firma Devorex to firma o bardzo dobrej kondycji finansowej. Rentowność firmy EBITDA wynosi ponad 35 % a zysk netto ok 20%. Obecnie Bułgaria ma najniższe podatki w całej UE. Podatek dochodowy CIT wynosi 10%. Prezydent Bułgarii dąży do utrzymania podatków na dotychczasowym poziomie przez kolejne 10-15 lat, co daje duże możliwości pozyskiwania nowych inwestorów. Minimalne wynagrodzenie to ok. 350 lewa (tj. ok. 150 Euro). Różnice w kosztach produkcji w Gamrat SA i Devorex są znaczące. Podkreślić należy, że podpisanie umowy z firmą Devorex to pierwszy krok Zarządu Gamrat SA w dążeniu do umiędzynarodowienia firmy.

źródło i zdjęcie: Gamrat

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT