Raport Śnieżki nagrodzony w The Best Annual Report 2020 FFiL

Jury konkursu The Best Annual Report 2020 FFiL nagrodziło Śnieżkę za najlepsze sprawozdanie z działalności firmy. Doceniono wysoką jakość oraz przejrzystość i przystępność giełdowego raportu - opisywane zagadnienia są zrozumiałe nawet dla osoby, która nie interesuje się omawianą tematyką. Przyznana nagroda to podkreślenie dbałości o komunikację z inwestorami, wartości bliskiej Śnieżce od momentu debiutu na GPW w 2003 roku.

Raport Śnieżki nagrodzony w The Best Annual Report 2020 FFiL

Śnieżka nagrodzona za sprawozdanie z działalności

W uzasadnieniu wyróżnienia kapituła ekspertów podkreśliła:

  • spektakularną poprawę jakości sprawozdania z działalności,
  • klarowność i komunikatywność raportu
  • chęć „wyjaśnienia interesariuszom swojej działalności oraz wyników”.

Zwrócono też uwagę na dbałość spółki o jasną komunikację do osób, które na co dzień nie zajmują się tematyką rynku kapitałowego.

W każdym aspekcie działalności Śnieżki, także związanym z obecnością na giełdzie, stale się doskonalimy i stawiamy sobie nowe, ambitne cele. Otrzymane wyróżnienie jest docenieniem naszej pracy i potwierdzeniem dbałości o dobre relacje z inwestorami i pozostałymi uczestnikami rynku kapitałowego. Ogromne podziękowania kieruję do całego zespołu zaangażowanego w przygotowywanie giełdowych raportów Śnieżki - komentuje Witold Waśko, wiceprezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

Nagrodę za te dokonania w imieniu FFiL Śnieżka SA odebrała Aleksandra Małozięć, dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej spółki, podczas gali, która odbyła się 14 października 2021 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jak Śnieżka dba o jakość raportów okresowych?

Sprawozdanie z działalności to jeden z dokumentów, jakie każda spółka notowana na GPW w Warszawie jest zobowiązana przekazywać do publicznej wiadomości. Podsumowuje ono m.in. dane sprzedażowe i finansowe spółki za dany okres. Dzięki lekturze takiego raportu inwestorzy, którzy posiadają akcje danej spółki, mogą ocenić, jak ta radzi sobie w poszczególnych segmentach swojej działalności, w jakiej jest kondycji, jakimi osiągnięciami może się pochwalić, z jakimi wyzwaniami się mierzy i jakie są jej perspektywy. Nie jest to jedyny sukces Śnieżki w ostatnim czasie - według raportu finansowego za I półrocze 2021 Grupa sukcesywnie zwiększa swoje dochody. 

W ramach profesjonalnej i transparentnej komunikacji z inwestorami Śnieżka nie tylko dba o jakość swoich raportów okresowych, lecz także:

  • regularnie organizuje spotkania wynikowe,
  • bierze udział w czatach dla inwestorów indywidualnych
  • na bieżąco informuje o istotnych dla spółki wydarzeniach.

Konkurs The Best Annual Report organizowany jest przez Instytut Rachunkowości i Podatków - już po raz szesnasty. Wśród kryteriów oceny znajdują się wysokie standardy w zakresie tworzenia skonsolidowanych raportów rocznych, nie tylko wypełniających wymogi formalne oraz zalecenia krajowe i międzynarodowe, lecz także zgodnych z dobrymi praktykami i spełniających oczekiwania rynku. Doceniane są przede wszystkim raporty mające najwyższą wartość użytkową dla akcjonariuszy, przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

źródło i zdjęcia: Śnieżka

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT