System Schöck Tronsole ®. Skuteczny sposób na tłumienie dźwięków uderzeniowych

W trakcie projektowania i realizacji projektanci i inwestorzy kładą nacisk na zagadnienia związane z termiką projektowanych obiektów budowlanych. Często zlecane jest przeprowadzenie badań termowizyjnych, weryfikujących pod względem termicznym jakość wykonanego budynku.

System Schöck Tronsole ®. Skuteczny sposób na tłumienie dźwięków uderzeniowych

Wymagania akustyczne w projektowaniu i realizacji często bywały pomijane i schodziły na dalszy plan; nie były traktowane równoważnie z wymaganiami termicznymi. Normy akustyczne w Polsce nie były rygorystycznie egzekwowane. Nie było i dalej nie ma obowiązku wykonywania pomiarów akustycznych na etapie prac odbiorowych budynku. W obecnym czasie jednak zagadnienia związane z akustyką, a szczególnie ochrona przed hałasem i drganiami, nabrały szczególnego znaczenia.

Przy szybko rozwijającej się technologii materiałów budowlanych, lepszej jakości konstrukcji i coraz lepszej izolacji akustycznej przegród chroniących nas przed hałasem zewnętrznym, coraz częściej to hałasy wewnętrzne stają się źródłem zakłóceń. Odgłosy pochodzące z budynku przy niższym poziomie hałasu tła, są odbierane o wiele silniej niż wcześniej. Jest to jeden z powodów, dla których temat izolacji akustycznej staje się coraz ważniejszy, zarówno dla mieszkańców jak i dla inwestorów.

Szczególną uwagę projektanci powinni zwrócić na hałas generowany na klatkach schodowych, ponieważ w tym miejscu jest on częstym źródłem sporów. Pomijanie izolacyjności akustycznej często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, co może skutkować koniecznością wykonania trudnych i kosztownych napraw.

Przeprowadzona naprawa nie zawsze doprowadzi konstrukcję klatki schodowej do parametrów akustycznych wymaganych przez Polskie Normy. Dlatego tak ważne jest świadome projektowanie z uwzględnieniem wymogów izolacyjności akustycznej.

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej są uregulowane w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz PN-B-02151-3:2015. Norma określa dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych jaki może przedostać się do chronionego pomieszczenia. Przykładowo dla budynków wielorodzinnych i hoteli dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych przenikający do mieszkań z pomieszczeń komunikacji ogólnej (korytarzy, holi, podestów) nie może przekroczyć wartości L'nw<55dB.

System Schöck Tronsole ® na klatce schodowej

System Schöck Tronsole ® przeznaczony jest do tłumienia dźwięków uderzeniowych będących rodzajem dźwięków materiałowych powstających w wyniku pobudzenia do drgań elementu konstrukcji, na przykład spocznika lub biegu schodowego, podczas jego użytkowania. System Schöck Tronsole ® wykonany został w oparciu o testy przeprowadzone zgodnie z zapisami normy DIN 7396, wszystkie elementy systemu posiadają Aprobaty ITB.

System Schöck Tronsole ® przeznaczony jest do tłumienia dźwięków uderzeniowych na każdych schodach. Söhock Tronsole ® możemy zastosować zarówno na schodach monolitycznych jak i na prefabrykowanych.

Z uwagi na miejsce zastosowania możemy wydzielić następujące elementy Schöck Tronsole ®:

  • typ T - element służący do oddzielenia akustycznego biegów schodów (monolitycznych/prefabrykowanych) od spocznika lub płyty stropowej;
  • typ F -element służący do oddzielenia akustycznego biegów prefabrykowanych od spoczników lub płyt stropowych;
  • typ Q -służy do oddzielenia akustycznego biegu schodów zabiegowych od ścian klatki schodowej;
  • typ Z -służy do oddzielenia spocznika monolitycznego/prefabrykowanego od ścian klatki schodowej;
  • typ B -służy do oddzielenia akustycznego schodów (monolitycznych/prefabrykowanych) od płyty fundamentowej/stropowej;
  • typu L -służy do wypełnienia szczelin bez mostków akustycznych pomiędzy biegiem/spocznikiem a ścianami klatki schodowej.

Optymalne wytłumienie dźwięków uderzeniowych jest skuteczne tylko wówczas, gdy zastosujemy kompletny system Schöck Tronsole ®, uwzględniający wszystkie elementy i połączenia występujące na klatce schodowej. System izolacji akustycznej pozwala na oddzielenie schodów ze wszystkich stron, by wyeliminować wszystkie mostki akustyczne. Tylko zastosowanie pełnego systemu zagwarantuje nam spełnienie obowiązujących w Polsce wymagań normowych.

Coraz większa świadomość inwestorów i wykonawców w zakresie wymagań akustycznych stawianych elementom konstrukcji powoduje, że na polskim rynku budowlanym zagadnienia akustyczne coraz częściej są respektowane. Dla mieszkańców komfort akustyczny zapewnia odpowiednie warunki odpoczynku i regeneracji po pracowitym dniu. Dla deweloperów zapewnienie komfortu akustycznego powoduje wzrost wartości nieruchomości.

źródło i zdjęcia: Schöck

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
PRODUKTY FIRMY
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT