Produkty

Kontakt do producenta:  Schöck
Element Schöck Tronsole® typu Q - do oddzielenia akustycznego schodów zabiegowych i ściany klatki schodowej
Element Schöck Tronsole® typu Q - do oddzielenia akustycznego schodów zabiegowych i ściany klatki schodowej

Element Schöck Tronsole® typu Q służy do oddzielenia akustycznego schodów zabiegowych i ściany klatki schodowej. Kompaktowy kształt elementu pozwala na łatwy montaż przy biegu schodów zabiegowych. Użycie systemu izolacji akustycznej Schöck Tronsole® pozwala na wykonanie ciągłego oddzielenie akustycznego schodów od ściany/spocznika.

System Schöck Tronsole® to sposób na zminimalizowanie mostków akustycznych i izolację od dźwięków uderzeniowych. Oddzielenie biegu schodów krętych od stropu następuje przez zastosowanie elementu  Schöck Tronsole® typu F, a od ściany przy użyciu elementu  Schöck Tronsole® typu Q. Szczelina jest wykonywana przy użyciu elementu typu L.

Zalety stososwania elemntu Schöck Tronsole® typu Q

  • Podpora elastomerowa Schöck Elodur® wpływa na zmniejszenie poziomu dźwięków uderzeniowych ∆Lw ≥ 29dB
  • Dopasowanie do nachylenia biegu schodów - obrotowy element nośny ze wpustem i piórem, będącymi elementami stabilizującymi położenie, dopasowuje się do nachylenia biegu schodów i jego zbrojenia, ułatwia montaż
  • Strzemię podwieszane zintegrowane z tuleją oraz umieszczone we właściwym położeniu daje większą pewność projektowania oraz montażu
  • Poszerzony zakres stosowania - dla dylatacji o szer. do 100mm
  • Łatwość montażu - także dla grubości płyty biegu 120 mm
  • Opcjonalny zestaw ognioodporny spełniający wymogi klasy odporności R120 do szerokości spoin 65 mm
  • Aprobata techniczna ITB
Kategorie produktu
Inne elementy stropowe
Pozostałe produkty firmy Schöck
Inne produkty w kategorii Inne elementy stropowe