Schöck poprawia izolację akustyczną bloków

Materiały budowane muszą spełniać normy zawarte w krajowych, jak i europejskich przepisach. Aprobatę, która potwierdza jakość, mogą zdobyć tylko najlepsze jakościowy produkty.

Schöck poprawia izolację akustyczną bloków

Schöck Tronsole - skuteczna izolacja akustyczna 

Firma Schöck przedstawia swoje rozwiązania dotyczące izolacji akustycznej klatek schodowych. Jakość produktów Schöck Tronsole sprawdzono w budynku w Gdyni. Projektanci zabezpieczyli klatki schodowe przed przenoszeniem niepożądanych hałasów do wnętrz pomieszczeń chronionych.

Skuteczna izolacja akustyczna została wykonana przy pomocy Schöck Tronsole. W klatkach schodowych zarówno spoczniki, jak i biegi schodów zostały oddzielone akustycznie od ścian budynku z wykorzystaniem Schöck Tronsole® Typ Z i Typ F.

Tronsole® Typ L zastosowano także w całym systemie. Idealnie sprawdziła się w obrębie spoinowania między cokołem a ścianą klatki schodowej lub między biegiem schodów a ścianą klatki schodowej.

W lipcu tego roku przeprowadzono pomiar izolacji akustycznej, w celu sprawdzenia skuteczności oddzieleń dźwiękowych od ścian budynków. Pokazuje on transmisje dźwięku ze spocznika, biegu schodów i spocznika pośredniego, która została zmierzona w sąsiadującym mieszkaniu.

Wyniki były satysfakcjonujące z tego względu, że nie tylko pokazywały przekroczenie minimalnych wymagań L'n, w = 55 dB, ale także potwierdzały dobre właściwości Tronsole® w budynku.

Rozwiązanie to świadczy nie tylko o wysokiej jakości rozwiązania Tronsole®, ale jednocześnie potwierdza pomiary laboratoryjne wartości charakterystycznych zgodnych z normami badawczymi np. DIN 7396 DIN 7396. Jest pierwszym standardem w Europie, który opisuje testowanie elementów izolacji dźwięków uderzeniowych dla schodów ze standardowymi obciążeniami, umożliwiając w ten sposób jednolitą weryfikację i porównywalność produktów.

Test zgodnie z DIN 7396 jest przeprowadzany przy schodach o konwencjonalnej geometrii i obciążeniach oraz przy precyzyjnie zdefiniowanych warunkach granicznych. System izolacji akustycznej jest sprawdzany pod kątem transmisji dźwięku przez przegrodę tak, aby zmierzona wartość izolacji akustycznej mogła zostać przeniesiona na właściwą i dopuszczalną transmisję dźwięku w budynku.

„Badanie akustyczne klatek schodowych przeprowadzone w trakcie budowy potwierdziło, że mieszkania są dobrze zabezpieczone przed dźwiękami dobiegającymi z klatki schodowej. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do zapewnienia komfortu akustycznego mieszkańcom.

Nowoczesne rozwiązania techniczne w połączeniu ze współczesną architekturą, prywatną strefą relaksu oraz strefami zieleni tworzą atrakcyjną przestrzeń dla naszych klientów.” – tak przeprowadzone badania podsumował Arkadiusz Duski - Kierownik Projektu z firmy Invest Komfort, która zrealizowała inwestycję Portova.

Badanie to miało na celu określenie poziomu dźwięków w pomieszczeniu chronionym oraz sprawdzenie, czy poziom dźwięku spełnia wymagania zawarte w przepisach budowlanych (Warunki Techniczne , PN-B-02151-3:2015).

Potwierdziło ono bardzo dobre parametry akustyczne rozwiązania Schöck Tronsole – większość poniżej 39 dB – co kwalifikuje budynek do klasy akustycznej AQ-4 w zakresie poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do mieszkania z pomieszczeń komunikacji ogólnej (PN-B-02151-5:2017-10).

Według polskiej normy poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do mieszkania z pomieszczeń komunikacji ogólnej, korytarzy, holi i podestów musi być ≤ 55 dB. Oznacza to, że zastosowanie systemu Tronsole poprawia dźwiękoszczelność klatek schodowych, dzięki czemu zatrzymuje hałas dochodzący do mieszkań.

Zasady określające dopuszczalny poziom dźwięków są również opisane w Warunkach Technicznych, dział IX - Ochrona przed hałasem i drganiami – paragraf 323 oraz 326.

Opracowanie: redakcja budownictwob2b

Źródło i zdjęcia: Schöck  

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
PRODUKTY FIRMY
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT