Ochrona przed dźwiękami uderzeniowymi

Aby zachować zgodność z parametrami technicznymi i spełnić wymagania prawne dotyczące izolacji akustycznej w budynkach, należy zwrócić uwagę na wysoką jakość technologii, które przyczyniają się do tłumienia dźwięków uderzeniowych. Pojedyncze rozwiązania, które mogą się przyczyniać do poprawy izolacji akustycznej w budynku, często nie spełniają w pełni wymagań bezpieczeństwa i są źródłem błędów.

Ochrona przed dźwiękami uderzeniowymi

Z pomocą przychodzi rozwiązanie systemowe Tronsole firmy Schöck. Jest ono nie tylko zoptymalizowane pod kątem bezpiecznego montażu, ale także posiada wysokiej jakości  podpory elastomerowe.

Komfort mieszkania dzięki izolacji akustycznej

W budynkach, w których izolacja akustyczna nie została wykonana prawidłowo, obniża się komfort życia mieszkańców. Często towarzyszą im bóle głowy, stres oraz tendencja do agresywnych zachowań. Hałasy przenikające do wnętrza domu zaburzają zdolność koncentracji, wpływają na komfort snu i ogólne zmęczenie w ciągu dnia. To wszystko oczywiście znacznie pogarsza jakość życia.

Szczególnie niepokojącym źródłem hałasu są dla mieszkańców klatki schodowe. Ich akustyka, jak i akustyka całego budynku jest również zależna od sposobu jego użytkowania i aktywności, którym służy. Im więcej czasu spędzamy w źle zaizolowanych akustycznie pomieszczeniach, tym bardziej narażamy nasze zdrowie na wpływ szkodliwego hałasu.

By poprawić komfort przyszłych mieszkańców, projektanci muszą uwzględnić kwestię izolacji akustycznej już na samym początku procesu projektowania. Dzięki temu spełnią wymagania prawne i znacząco wpłyną na jakość życia mieszkańców.

Minimalne wymagania dla klatek schodowych

Minimalne wymagania akustyczne dla schodów  L‘n,w ≤ 55 dB  dotyczą domów wielorodzinnych, hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego. Budynki biurowe i szpitale podlegają minimalnym wymogom L'n, w ≤ 58 dB. Zasadniczo dokonuje się rozróżnienia między minimalnymi wymogami prawa publicznego a wymogami wynikającymi z prawa prywatnego.

Minimalne wymagania muszą być przestrzegane w celu ochrony zdrowia i nie mogą przekraczać normy. W przypadku właścicieli budynków prywatnych, wymagania mogą być wyższe. W zależności od rodzaju konstrukcji i lokalizacji, parametry dotyczące akustyki mogą się różnić - tak samo jak oczekiwania inwestorów.

Standardowa procedura testowa

Bazując na nowych badaniach naukowych, można opracować jednolitą procedurę badań laboratoryjnych w celu akustycznej identyfikacji systemów izolujących dla schodów żelbetowych. W czerwcu 2016 r. taka procedura została opracowana w Niemczech, gdzie została zawarta w normie DIN 7396.

To pierwsza europejska norma, która określa metodę badania elementów izolacji akustycznej. DIN 7396 opisuje testy na prawdziwych konstrukcjach ze standardowymi obciążeniami na schodach. Pozwala to na przeniesienie wyników do budynków w celu podjęcia właściwych działań.

Standardowy poziom dźwięku uderzeniowego, określany zgodnie z DIN 7396, może być wykorzystany jako podstawa do udokumentowania zbadanych kryteriów. Ze względu na warunki brzegowe, które są zdefiniowane zgodnie z DIN 7396, produkty można porównywać i oceniać na podstawie różnicy poziomów dźwięku uderzenia.

Rozwiązania systemowe do skutecznej izolacji akustycznej

Na placach budowy często stosuje się tymczasowe rozwiązania, które w perspektywie czasu nie gwarantują trwałości. W przypadku stosowania gumowych łożysk, obszar łączenia nie jest całkowicie wypełniony - dlatego też tynk i zanieczyszczenia mogą łatwo przedostawać się do szczelin i powodować powstawanie mostków akustycznych.

Standardowa wełna mineralna również nie daje gwarancji prawidłowej izolacji akustycznej. Zastosowanie miękkich materiałów pociąga za sobą spełnienie tylko minimalnych wymagań. W przypadku twardszych materiałów, takich jak styropian lub pianka budowlana, nawet minimalne wymagania mogą nie zostać spełnione.

Dlatego producent rozwiązań budowlanych Schöck opracował system Tronsole, który działa jako kompleksowe rozwiązanie akustyczne, skutecznie oddzielając schody od spoczników, stropów i ścian. Pascal Maier, Product Manager Tronsole w firmie Schöck mówi: - Dobra izolacja akustyczna staje się coraz ważniejsza dla jakości całego budynku. Szczególnie w przypadku schodów, które wykorzystują wszyscy mieszkańcy, dochodzi do powstawania uporczywych odgłosów kroków. To dlatego niezbędne jest właściwe planowanie i wdrażanie skutecznych systemów.

Tronsole zapobiegają powstawaniu mostków akustycznych i skutecznie izolują dźwięki, powstające na schodach domów wielorodzinnych lub domów w zabudowie szeregowej zapewniając optymalną i standardową izolację akustyczną.

Maier kontynuuje: - Podczas budowy projektanci niestety często decydują się na zastosowanie pojedynczych rozwiązań. Ważne jest jednak, aby cały system działał skutecznie, ponieważ niezawodność izolacji akustycznej zależy od jej najsłabszego punktu. Nawet pojedyncze ziarenko żwiru zmniejsza izolację akustyczną o około 10 dB.

Tronsole minimalizują ryzyko powstawania mostków akustycznych, tworząc rozwiązanie dla całej klatki schodowej. Elementy Schöck Tronsole, uzupełnione o rozwiązanie Typu L, stanowią ciągły, biegnący po obwodzie schodów system izolacji akustycznej. To pozwala rozwiązać problem szczelin między klatką schodową a całym budynkiem, niwelując całkowicie ryzyko mostków akustycznych powstających między schodami a ścianą.

Wszystkie parametry dla izolacji akustycznej Schöck Tronsole odnoszą się do systemów, które uwzględniają wykorzystanie typu L w obszarach łączeń. Jako alternatywę dla Tronsole typu L można również zastosować wystarczająco dużą architektoniczną szczelinę między biegiem i ścianą. Ważne jest, aby szczelina była wystarczająco szeroka (ponad 5cm). Zapobiegnie to powstawaniu mostków akustycznych.

Maier: - Sercem systemu Tronsole jest Elodur, podopra elastomerowa o udoskonalonej formule i zoptymalizowanym kształcie, zapewniające wysoką izolacyjność akustyczną przy niskim ugięciu. Dzięki temu izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych, które powstają na klatce schodowej została zauważalnie poprawiona.

W porównaniu do standardowego wykonania, przy poprawie tłumienia dźwięków uderzeniowych na poziomie 28 dB, Elodur poprawia izolację akustyczną o około 10 dB, oferując bezpieczeństwo przetestowanego systemu.

Źródło i zdjęcia: Schöck Sp. z o.o.

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT