Czy budynki mają negatywny wpływ na zdrowie dzieci?

Aż 1,5 mln dzieci w Polsce mieszka w domach, których stan techniczny ma negatywny wpływ na ich zdrowie. W Europie z kolei dotyczy to co trzeciego dziecka.

Czy budynki mają negatywny wpływ na zdrowie dzieci?

Wpływ budynków na zdrowie ludzi

1/4 zgonów dzieci przed 5 rokiem życia powoduje skażone środowisko, w tym zanieczyszczone powietrze, do którego w dużym stopniu przyczyniają się budynki.

V edycja "Barometru zdrowych domów" Grupy VELUX skupia się przede wszystkim na wpływie chorych budynków na zdrowie dzieci, ich koncentrację oraz zdolność uczenia się. Badania wykazały, że aż 26 z 79 milionów żyjących w Europie dzieci (w tym 1,5 mln polskich dzieci) mieszka w niezdrowych domach, co wpływa na ich stan zdrowia, obecność w szkole oraz dezorganizację życia rodziny.

Barometr zwraca również uwagę na niezwykle istotny dla Polski problem zanieczyszczonego powietrza, powodowany w dużym stopniu przez budynki ze starymi instalacjami centralnego ogrzewania. Smog ma ogromny wpływ na zdrowie dzieci dlatego raport wskazuje na znaczenie skutecznego wdrażania programów naprawczych oraz znowelizowanej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD - ang. Energy Performance Buildings Directive).

Barometr prezentuje także potencjalne korzyści, które płyną z poprawy stanu warunków panujących w europejskich i polskich domach w związku ze zdrowiem dzieci, ich możliwością uczenia się, wydajnością, a także całą gospodarką.

- Problem chorych budynków i ich negatywny wpływ na zdrowie i jakość życia ludzi, a szczególnie dzieci, jest poważny, a jego rozwiązanie wymaga dialogu i chęci współpracy wielu podmiotów reprezentujących różne branże, sektor prywatny, instytucje edukacyjne i organizacje pozarządowe oraz rząd.

Dzięki raportowi chcemy dotrzeć do wszystkich zainteresowanych poprawą stanu budynków w Polsce oraz inspirować ich do wspólnego działania na rzecz zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń - mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Źródło i zdjęcia: Velux

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT