Tytuł Etyczna Firma 2021 dla VELUX

Grupa VELUX - producent okien dachowych, została wyróżniona w tegorocznym konkursie Etyczna Firma, który promuje najlepsze wzorce postępowania w biznesie. Nagroda ta jest uhonorowaniem przyjętego przez firmę sposobu prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i szacunku do wszystkich kontrahentów oraz klientów, w trosce o ludzi i planetę, podejmując często pionierskie działania, będące inspiracją dla innych.

Tytuł Etyczna Firma 2021 dla VELUX

Celem konkursu Etyczna Firma jest promowanie tych wzorców i nagradzanie firm, dla których kodeks etyki nie stanowi jedynie elementu działań wizerunkowych, ale jest wyznacznikiem postępowania dla całej organizacji.

Podstawowymi kryteriami konkursu jest etyka i uczciwość. Może w nim wziąć udział firma, która postępuje zgodnie z prawem i normami etycznymi, odnosi się z szacunkiem do partnerów biznesowych, stosuje zasady uczciwej konkurencji, buduje wewnętrzne zaufanie i dobre relacje między pracownikami, angażuje się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy. Konkurs Etyczna Firma organizowany jest od ośmiu lat, a udział w konkursie jest bezpłatny.

- Cieszę się, że kapituła konkursu Etyczna Firma, postanowiła wyróżnić Grupę VELUX, dla której etyka i uczciwość w prowadzeniu biznesu, szacunek i wsparcie okazywane pracownikom i pozostałym interesariuszom są podstawowymi wartościami, na których budujemy sukces naszej firmy - skomentował Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

- Ostatnie dwa lata często wymagały podejmowania trudnych decyzji, ale jednocześnie były okazją do weryfikacji standardów zachowania w biznesie. Tym bardziej w imieniu swoim i partnerów: kancelarii PwC Legal, PKN Orlen, Banku Gospodarstwa Krajowego serdecznie gratuluję znalezienia się w tak prestiżowym gronie - napisał Grzegorz Nowacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu w liście gratulacyjnym.

Grupa VELUX w sposób szczególny troszczy się o swoich pracowników, zapewniając im nie tylko bezpieczne i stabilne miejsce pracy, ale dba również o ich rozwój i zdrowie. Niemały udział ma w tym Fundacja Pracownicza, która pomaga pracownikom w chorobie, rehabilitacji, edukacji dzieci, a także zachęca do zdrowego stylu życia. W 2021 r. przyznała granty o wartości 2,3 mln zł.

Warto również podkreślić, iż mimo obaw związanych z niepewną sytuacją wywołaną pandemią, Grupa VELUX zgodnie z zapowiedzią, nie zwolniła w związku z pandemią żadnego pracownika. Wręcz przeciwnie - otworzyła nowe rekrutacje i objęła pracowników dodatkowym wsparciem, tworząc w ramach Fundacji Pracowniczej specjalny fundusz pomocowy, z którego skorzystało wiele osób oraz organizacji.

Niepewna sytuacja w gospodarce, turbulencje, wywołane na rynkach światowych spowodowane pandemią, nie zniechęciły firmy do włączenia się w globalną walkę na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Grupa VELUX opracowała Strategię Zrównoważonego Rozwoju, w której założyła ambitny plan osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2030 roku, ale również zobowiązała się zneutralizować swoją historyczną emisję CO2. Firma inwestuje w efektywność energetyczną, OZE, gospodarkę obiegu zamkniętego, ekologiczne surowce, produkty i opakowania. Pracuje ze swoimi dostawcami nad zeroemisyjnością i redukcją śladu węglowego produktów o połowę. Prowadzi również szereg działań edukacyjnych o zrównoważonym budownictwie i ekologii. A wszystko w trosce o ludzi i środowisko.

W tegorocznej edycji konkursu Etyczna firma wzięło udział 154 firmy, a laureatów wyróżniono w trzech kategoriach. Więcej informacji na temat przebiegu konkursu oraz nagrodzonych firm znajduje się na stronie etycznafirma.pb.pl.

Źródło i zdjęcie: VELUX

 

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT