Działania firmy VELUX na rzecz kształcenia przyszłych profesjonalistów

Młodzi ludzie, którzy myślą o pracy w przemyśle powinni mieć świadomość zachodzących w nim dużych zmian. To może pomóc im wybrać odpowiednią szkołę i kierunek kształcenia w celu zdobycia cennego zawodu. Tym bardziej, że jak pokazują analizy rynku, przedsiębiorcom brakuje wyspecjalizowanej kadry. Rozwiązaniem zarówno dla uczniów, jak i przedsiębiorstw wydaje się być ścisła współpraca biznesu ze szkołami zawodowymi, czego przykładem jest klasa patronacka VELUX.

Działania firmy VELUX na rzecz kształcenia przyszłych profesjonalistów

Velux kształci przyszłych pracowników

W dobie Przemysłu 4.0, stale zmieniających się technologii i wyposażaniu produkcji w coraz nowocześniejsze maszyny, przedsiębiorstwa przemysłowe na coraz większą skalę poszukują wykwalifikowanych pracowników.

Jednocześnie na rynku polskim, jak i zagranicznym można zaobserwować wyraźny niedobór specjalistów. Potwierdzają to choćby ostatnie badania Manpower „Niedobór pracowników 2018”, z których wynika, że 51% polskich pracodawców deklaruje, że ma problemy ze znalezieniem pracowników z niezbędnymi umiejętnościami.

Jak czytamy w raporcie - w erze cyfryzacji technologia przekształca dotychczasowy rynek pracy, tworząc nowe stanowiska wymagające nowych umiejętności. W wyniku tego niedobory talentów stają się jeszcze większym problemem niż kiedykolwiek na przestrzeni ostatnich dekad.

Współpraca Velux z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Gnieźnie

- Coraz więcej zakładów przemysłowych wdraża rozwiązania unowocześniające linie produkcyjne. Dotyczy to również fabryk Grupy VELUX. To z kolei powoduje, że na rynku pracy poszukiwani są fachowcy, którzy np. potrafią obsługiwać skomplikowane systemy sterowania maszyn przemysłowych. I te potrzeby będą coraz większe - mówi Robert Purol, dyrektor fabryk VELUX w Gnieźnie.

Doskonałą okazją do zaangażowania się we współpracę szkół z firmami otwiera reforma kształcenia zawodowego.

- Poza znanymi już pracodawcom praktykami zawodowymi czy zatrudnianiem pracowników młodocianych, pojawia się nowa możliwość - stażu uczniowskiego. W ramach umowy zawieranej przez firmę z uczniem szkoły branżowej lub technikum pracodawca może rozszerzyć treści nauczania o te, które wykraczają poza podstawy programowe, a są charakterystyczne dla konkretnej firmy.

- Dla potwierdzenia umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia zawodowego ważna jest możliwość zaangażowania się pracodawców w układanie zadań egzaminacyjnych oraz przeprowadzanie samego egzaminu. To zmiana o której już od dawna sygnalizują firmy i organizacje branżowe - mówi Jakub Gontarek, ekspert departamentu kompetencji Konfederacji Lewiatan.

To szansa dla młodych ludzi, którzy wkrótce będą decydować o dalszym kierunku kształcenia. Trzeba tylko dobrze wybrać.

Współpraca biznesu i szkół zawodowych

Według danych GUS, w roku szkolnym 2017/18 funkcjonowało 1890 techników, w których kształciło się ponad 503 tys. uczniów oraz 1504 branżowych szkół I stopnia (przygotowujących młodzież do określonego zawodu), gdzie uczęszczało ponad 155 tys. uczniów. Od kilku lat widoczny jest wzrost zainteresowania szkolnictwem zawodowym, które powoli zaczyna odbudowywać swój wizerunek, i co wynika również z sytuacji na rynku pracy.

Wymagania rynku to duże wyzwania dla szkolnictwa zawodowego. Naprzeciw tej sytuacji wychodzi coraz więcej firm, które podejmują współpracę ze szkołami w zakresie edukacji zawodowej, co okazuje się być korzystne dla wszystkich stron, a przede wszystkim dla uczniów.

Przykładem jest choćby utworzenie klasy patronackiej VELUX w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gnieźnie. Uczniowie mają szansę na rozwój odpowiednich kompetencji, poznanie pracy w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym i zdobycie zawodu automatyka cenionego nie tylko na lokalnym rynku pracy.

Współpraca polega na objęciu przez firmę VELUX opieką klasy patronackiej, której uczniowie będą odbywać naukę w zawodzie automatyk. Niedawno rozpoczął się nabór na rok szkolny 2019/2020. Oferta adresowana jest zarówno do absolwentów gimnazjów, jak i szkół podstawowych. Organizatorzy zakładają przyjęcie 15 osób po gimnazjum oraz 15 osób po szkole podstawowej.

Klasa patronacka Velux

Według definicji zawodu oraz planów kształcenia - osoby posiadające zawód automatyka charakteryzują się wiedzą z zakresu automatyki, robotyki, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej. Znają dobrze maszyny i urządzenia, a także posiadają umiejętności analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów. Wyróżnia ich wiedza techniczna z zakresu obsługi maszyn a także systemów sterowania, jak również wiedza dotycząca zagadnień utrzymania ruchu.

- Objęcie opieką klasy patronackiej to odpowiedź firmy VELUX na potrzebę wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym regionie i dostosowania go do potrzeb lokalnego rynku pracy.

- Współpraca szkoły zawodowej z zakładem produkcyjnym to gwarancja zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia, które może pomóc młodym ludziom w sprawnym odnalezieniu się na rynku pracy. Mamy nadzieję, że absolwenci klasy patronackiej w przyszłości zasilą również kadrę wykwalifikowanych pracowników w naszych fabrykach” - mówi Robert Purol, dyrektor fabryk VELUX w Gnieźnie.

- Doceniamy chęć współpracy firmy VELUX z naszą szkołą i mamy nadzieję, że będzie ona długofalowa i cenna dla wszystkich jej uczestników. Mam tu szczególnie na myśli uczniów, którzy zyskują możliwość nabycia ważnych umiejętności, w rzeczywistym środowisku pracy. Łączenie teorii z praktyką dostosowaną do wyzwań obecnego rynku pracy to esencja wartościowego kształcenia zawodowego. Zarówno fabryki VELUX jak i nasza szkoła doskonale to rozumieją - mówi Leszek Kubiak, kierownik szkoleń praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie.

Fundacje Velux

Również FUNDACJE VELUX, które od 2003 roku działają w Polsce dostrzegły potrzebę podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. W 2018 roku uruchomiły nowy program grantowy dedykowany organizacjom społecznym, szkołom, władzom publicznym czy też lokalnym innowatorom.

Program będący odpowiedzią FUNDACJI na potrzeby związane z efektywną edukacją zawodową młodzieży dostosowaną do rynku pracy jest przewidziany na lata 2018-2028, a wnioski można składać w trybie ciągłym.

Źródło i zdjęcia: Velux Polska

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE