Fundacje VELUX udzielają wsparcia organizacjom pozarządowym

Firma VELUX aktywnie angażuje się społecznie w krajach, w których prowadzi swoją działalność. W Polsce od 2003 r. na cele charytatywne i społeczne poprzez swoje fundacje przekazała łącznie ponad 34 mln zł. Pomoc uzyskały między innymi Fundacja Barka z Poznania, Fundacja Dzieci Niczyje oraz SOS Wioski Dziecięce.

Fundacje VELUX udzielają wsparcia organizacjom pozarządowym

Fundacje VELUX udzielające wsparcia organizacjom pozarządowym ogłosiły obecnie otwarty nabór wniosków o granty o łącznej wartości 7,5 mln euro. Nabór skierowany jest do organizacji z Polski i Czech. Można się starać o dotacje na projekty związane z ochroną socjalną, niwelowaniem różnic społecznych, w tym także edukacyjnych oraz działania prewencyjne z tego obszaru. O granty mogą się także ubiegać instytucje zaangażowane w zmniejszanie bezrobocia i wspieranie bezrobotnych.

Od startujących w konkursie instytucji wymagane jest doświadczenie w realizacji dużych projektów. Minimalna wartość projektu objętego dotacją wynosi 300 tys. euro, maksymalna natomiast - 1 mln euro. Termin składania wniosków upływa 14 sierpnia 2012 r. Należy je składać w języku angielskim.

Z roku na rok wysokość grantów od fundacji VELUX dla polskich organizacji sukcesywnie rośnie. W 2011 r. został pobity kolejny rekord. Ich łączna wartość przekroczyła kwotę 8 mln zł. Dla mnie jest to olbrzymi powód do dumy. Niezmiernie cieszę się, że stoję na czele firmy, która, dzięki działalności fundacji, część swoich zysków przekazuje społecznościom, w których na co dzień funkcjonuje, mówi dyrektor generalna VELUX w Polsce - Lidia Mikołajczyk-Gmur.

Zaangażowanie procentuje, dlatego polecam poświęcenie czasu na wypełnienie wniosku i aplikowanie o fundusze. Pozyskane pieniądze mogą w istotny sposób pomóc w rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych. Fundacje VELUX są rzetelnym i wiarygodnym partnerem, mającym wieloletnie doświadczenie we wspieraniu przeróżnych działań i jednocześnie otwartym na nowe pomysły, przekonuje Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.

Więcej informacji o grantach fundacji VELUX oraz możliwości wsparcia organizacji pozarządowych znajduje się na stronie www.villumfoundation.dk/social_projects - zakładka "Summer call 2012". Tam też znajduje się formularz aplikacyjny.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy VELUX, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcie: VELUX

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE